ประมูล: Feedback ไม่เป็นธรรม

สมาชิกที่โดนเขียน Feedback แล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สมเหตุสมผล หรือโดนกลั่นแกล้ง สามารถแจ้งร้องเรียนโดยส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทางทีมงานพิจารณาแก้ไข เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลแล้ว ทางทีมงานจะสอบถามฝ่ายคู่กรณีเพื่อให้คู่กรณีได้ชี้แจงเข้ามาเพิ่มเติม และจะสรุปผลอีกครั้ง

  1. ทางเว็บบอร์ด
  2. Message Box
  3. Email - info@web-pra.com
*หมายเหตุ - หากแจ้งข้อมูลเข้ามาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ให้ตามเรื่องเข้ามาอีกครั้ง