กฎ กติกา มารยาท ( เว็บบอร์ด )

แนะนำแนวทางการใช้เว็บบอร์ด

  1. การแสดงความเห็นแต่ละครั้ง ควรใช้คำพูดที่เหมาะสม สุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อสังคม
  2. การตั้งกระทู้ ควรเลือกให้ตรงกับเนื้อหาของกระดานนั้นๆ เช่น ต้องการถามพระ ให้ตั้งโซนสอบถามพระเครื่อง
  3. การแสดงความเห็น ควรเปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
  4. การแสดงความเห็น ควรมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป
  5. หากมีความผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น ผิดพลาด ซ้ำซ้อน ข้อความไม่ครบ ตั้งกระทู้ผิด ให้คลิ๊ก แจ้งลบ ภายในกระทู้

ข้อห้ามของการใช้เว็บบอร์ด

  1. ห้ามแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิง เกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ห้ามแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวายขึ้น
  3. ห้ามแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาส่อไปในทางหยาบคาย , ลามก , อนาจาร ขัดต่อศีลธรรม
  4. ห้ามแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาอันเป็นสิ่งเกี่ยวข้องกับการพนัน สิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม
  5. ห้ามแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาอันมีเจตนา กลั่นแกล้ง ใส่ความบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงชัดเจน

หมายเหตุ - หากตรวจสอบพบการแสดงความเห็นใดเข้าข่ายดังกล่าวมาแล้ว ทางทีมงานสามารถแก้ไข หรือลบกระทู้ ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจคาดโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎเพิ่มเติมตามความเห็นอันสมควร