การเปลี่ยนชื่อร้านค้า

สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนชื่อร้านค้า แจ้งความประสงค์เข้ามาให้ทางทีมงานทราบ ทางทีมงานจะพิจารณาและดำเนินการให้

ข้อแนะนำ ก่อนทำการเปลี่ยน