กฎ กติกา มารยาท ร้านค้าพระเครื่องออนไลน์

เจ้าของร้านค้า ควรรู้และปฏิบัติตาม

ข้อห้ามสำหรับเจ้าของร้านค้า

หมายเหตุ - ร้านค้าใดที่มีพระไม่แท้มากกว่า 3 องค์ ขึ้นไป หรือไม่ผ่านเกณฑ์ดูแล้วไม่เหมาะสม ทางทีมงานสามารถล็อคร้านค้าหรือตัดสิทธิ์ร้านค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า