รายละเอียดผลการโหวต
xxx-:
โหวต: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
เหตุผล: เก่าตรงไหน
เวลา: จ. - 27 มิ.ย. 2554 - 10:53.18
xxx-:
โหวต: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
เหตุผล: ไม่เก่าเลยครับ
เวลา: จ. - 27 มิ.ย. 2554 - 23:38.01