พระผงรูปเหมือน รุ่น 500 อรหันต์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม-จ่าจีระสิทธิ์
VIP
  • 0 8 6 - 5 6 0 4 0 3 7
    หน้าที่
  • Page 1
  • Page 2
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

หมวด ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง - ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี - ครูบาชัยวงศ์ วัดพระพทธบาทห้วยต้ม

พระผงรูปเหมือน รุ่น 500 อรหันต์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

พระผงรูปเหมือน รุ่น 500 อรหันต์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม - 1 พระผงรูปเหมือน รุ่น 500 อรหันต์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม - 2 พระผงรูปเหมือน รุ่น 500 อรหันต์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม - 5
ชื่อร้านค้า จ่าจีระสิทธิ์ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง พระผงรูปเหมือน รุ่น 500 อรหันต์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
อายุพระเครื่อง 27 ปี
หมวดพระ ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง - ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี - ครูบาชัยวงศ์ วัดพระพทธบาทห้วยต้ม
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 08-6560-4037
อีเมล์ติดต่อ Tayanrum@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ เช่าแล้ว
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ จ. - 16 พ.ย. 2563 - 21:33.15
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ศ. - 04 ธ.ค. 2563 - 22:38.16
รายละเอียด
พระผงรูปเหมือน รุ่น 500 อรหันต์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

พิมพ์หยดน้ำ ปี 2537

อีกหนึ่ง ของดี ที่นิยมกันครับ

(ในซอยสามลม องค์ละแปดร้อยบาทครับ)


เครดิต

กองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโท
8 ตุลาคม 2015 ·
ความเป็นมาของผงพระธาตุ 500 อรหันต์
ส่วนผสมหลักคือ พระธาตุ500อรหันต์ ซึ่งเป็นผงพระธาตุในถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ตามประวัติที่หลวงปู่ครูบาวงศ์ท่านเล่าถ่ายทอดให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังและเดินทางค้นหาถ้ำดังกล่าว เพื่ออัญเชิญพระธาตุ500อรหันต์ มาสร้างพระเครื่องและบรรจุในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เพื่อเป็นที่สักการะและสืบต่ออายุพระศาสนา
ตามตำนานเล่าว่า พระอรหันต์ทั้ง500องค์นี้ในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ทั้ง500องค์เคยเกิดเป็นค้างคาวฝูงใหญ่ทั้ง500ตัว อาศัยรวมกันในถ้ำแห่งหนึ่ง. ได้ฟังพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาเจริญธรรมในถ้ำสาธยายพระอภิธรรมในถ้ำนั้นเป็นประจำ วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาสดับพระสงฆ์ทั้งหลายสาธยายพระอภิธรรมในถ้ำนั้น. เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายสาธยายพระอภิธรรมถวายพระพุทธเจ้าเป็นที่จับใจยิ่งนัก เมื่อสาธยายจบค้างคาวทั้ง500ตัวที่ได้ฟังพระอภิธรรมจนจิตเป็นญาณก็พลันล่วงลงพื้นถ้ำทั้ง500ตัวถึงแก่ความตาย. พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่าค้างคาวทั้ง500ที่ตกลงมาตายนั้นได้เกิดเป็นเทพบุตรในเทวโลกแล้ว พระองค์จึงตรัสพยากรณ์ว่าค้างคาวเทพบุตรทั้ง500นี้จะได้สำเร็จอรหัตผลในศาสนาพระโคดมต่อจากเราเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมแค่บทเดียว
เมื่อกาลมาถึงศาสนาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านามพระสมณะโคดม ค้างคาวเทพบุตรทั้ง500ได้เกิดในตระกูลชาวประมง ได้พบพระสารีบุตรประกาศธรรมจึงเกิดความเลื่อมใส ฟังธรรมครั้งแรกได้ถึงไตรสรณะคมณ์ จึงขอบวชในสำนักพระสารีบุตร เมื่อบวชแล้วภิกษุทั้ง500เร่งความเพียรอย่างไรก็ไม่บรรลุพระอรหันต์ได้
พระสารีบุตรจะไปเฝ้าพระพุทธองค์ๆทั้งทราบเรื่องบุพกรรมขอภิกษุทั้ง500และคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน จึงตรัสกับพระสารีบุตรว่าให้พระสารีบุตรเทศนาพระอภิธรรมแก่ภิกษุทั้ง500นั้น และทรงเล่าบุพกรรมของภิกษุ500นั้นแก่พระสารีบุตร
เมื่อพระสารีบุตรกลับไปเทศนาพระอภิธรรมแก่ภิกษุทั้ง500ที่เป็นศิษย์เพียงแค่จบพระอภิธรรม ภิกษุทั้ง500ก็สำเร็จพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง500องค์
เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานภิกษุทั้งหลายต่างแยกย้ายไปประกาศธรรม ภิกษุ500องค์ที่สำเร็จพระอรหันต์ได้เดินทางไปเจริญสมณะธรรมและนิพพานที่ถ้ำที่เกิดเป็นค้างคาว กาลเวลาล่วงพระอรหันต์ทั้ง500องค์ได้ปลงอายุขัยและนิพพานพร้อมกันทั้ง500องค์ในถ้ำนั้น. เมื่อท่านนิพพานแล้วพระอินทร์ได้บันดาลเตโชธาตุถวายเพลิงพระอรหันต์ทั้ง500องค์นี้ในถ้ำนั้น. ความร้อนแห่งเตโชธาตุและกำลังฤทธิ์ของพระอรหันต์ทั้ง500นั้นร้อนถึงนาคพิภพ เหล่าพญานาคได้แทรกแผ่นดินขึ้นมาพ่นนำ้ดับเถ้าอังคาร จนเป็นปล่องนำ้ผุดขนาดใหญ่มีนำ้ไหลผ่านตลอดนำ้นี้หลวงปู่ครูบาวงศ์ท่านว่าดับพิษร้อนและความร้อนในจิตได้ดี.
เมื่อเหล่าพญานาคถวายนำ้ดับธาตุแล้ว พระธาตุและเถ้าอังคารของ500อรหันต์. ก็เป็นแก้วผลึกและผงผลึกขาวทั่วถำ้. พระอินทร์ทรงมีบัญชาให้เทวดาและเหล่าพญานาคทั้งหลาย
รักษาพระธาตุและผงเถ้าอังคารไว้เมื่อถึงการสมควรจะมีผู้มีบุญและหน้าที่มาอัญเชิญออกไปเพื่อสักการะบูชาและสานงานพระศาสนา
หลวงปู่ครูบาวงศ์จึงให้คณะศิษย์ออกค้นหาถ้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว เพื่ออัญเชิญพระธาตุ500อรหันต์มาบรรจุในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยและนำมาสร้างวัตถุมงคลรุ่น500อรหันต์. ซึ่งในปัจจุบันได้หมดไปจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแล้วและมีประสบการณ์แก่ผู้นำไปบูชาเป็นที่แสวงหาโดยทั่วไป
ในส่วนของกองทุนหลวงปู่ปานฯได้รับคำบอกเล่าจากพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เป็นหัวหน้าค้นหาถ้ำ 500 อรหันต์ตามคำบอกชี้จุดของหลวงปู่ครูบาวงศ์ แก่คณะกองทุนหลวงปู่ปานเพื่อไปอัญเชิญพระธาตุ500อรหันต์อีกครั้ง. และท่านได้มอบพระธาตุและผงเถ้า500อรหันต์ที่ท่านได้อัญเชิญมาถวายหลวงปู่ครูบาวงศ์แก่คณะกองทุนหลวงปู่ปานฯด้วย.
น้อมถวายความเคารพ
ธนสาร เซ้งรักษา
ผู้เขียนและเรียบเรียง

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top