เหรียญครูบาอิน อินโท รุ่นพูลสวัสดิ์ ปี 2545 (2)-จ่าจีระสิทธิ์
VIP
  • 0 8 6 - 5 6 0 4 0 3 7
    หน้าที่
  • Page 1
  • Page 2
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
เหรียญครูบาอิน อินโท รุ่นพูลสวัสดิ์ ปี 2545 (2) - 1 เหรียญครูบาอิน อินโท รุ่นพูลสวัสดิ์ ปี 2545 (2) - 2 เหรียญครูบาอิน อินโท รุ่นพูลสวัสดิ์ ปี 2545 (2) - 3 เหรียญครูบาอิน อินโท รุ่นพูลสวัสดิ์ ปี 2545 (2) - 5
ชื่อร้านค้า จ่าจีระสิทธิ์ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง เหรียญครูบาอิน อินโท รุ่นพูลสวัสดิ์ ปี 2545 (2)
อายุพระเครื่อง 19 ปี
หมวดพระ ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง - ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี - ครูบาชัยวงศ์ วัดพระพทธบาทห้วยต้ม
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 08-6560-4037
อีเมล์ติดต่อ Tayanrum@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ เช่าแล้ว
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ อ. - 24 พ.ย. 2563 - 21:12.01
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 24 พ.ย. 2563 - 23:40.56
รายละเอียด
เหรียญครูบาอิน อินโท รุ่นพูลสวัสดิ์ ปี 2545 (2)


(อายุ 99 ปี)

ทำเนียบเหรียญรูปเหมือน จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ รุ่น

พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท)

ครูบาฟ้าหลั่ง วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
====================================

เหรียญรุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๑๙/ ๒๕๒๑
เหรียญรุ่น ๒ “รุ่น ที่ระลึกปี ๒๖” พ.ศ. ๒๕๒๖
เหรียญรุ่น ๓ “รุ่น สร้างอุโบสถ” พ.ศ. ๒๕๓๒
เหรียญรุ่น ๔ “รุ่น ปว.” พ.ศ. ๒๕๓๓
เหรียญรุ่น ๕ “รุ่น หลวงพ่อโสธร” พ.ศ. ๒๕๓๓
เหรียญรุ่น ๖ “รุ่น ทำบุญวันเกิด” พ.ศ. ๒๕๓๖
เหรียญรุ่น ๗ “รุ่น เราสู้” พ.ศ. ๒๕๓๖ (มีสองพิมพ์ มีห่วงและไร้ห่วง)
เหรียญรุ่น ๘ “รุ่น สันติสุขกำเนิด” พ.ศ. ๒๕๓๖
เหรียญรุ่น ๙ “รุ่น วัดเวฬุวัน” พ.ศ. ๒๕๓๖
เหรียญรุ่น ๑๐ “รุ่น วัดหนองผ้าขาว” พ.ศ. ๒๕๓๖
เหรียญรุ่น ๑๑ “รุ่น โชคดี” พ.ศ. ๒๕๓๖
เหรียญรุ่น ๑๒ “รุ่น สร้างอุโบสถวัดใหม่หนองหอย” พ.ศ. ๒๕๓๗ (รุ่นแรกวัดใหม่หนองหอย)
เหรียญรุ่น ๑๓ “รุ่น ชยมงฺคลํ” พ.ศ. ๒๕๓๗
เหรียญรุ่น ๑๔ “รุ่น มหาโชคลาภ (สองแคว)” พ.ศ. ๒๕๓๗
เหรียญรุ่น ๑๕ “รุ่น วัดดอยน้อย” พ.ศ. ๒๕๓๘
เหรียญรุ่น ๑๖ “รุ่น สุขใจ” พ.ศ. ๒๕๓๘
เหรียญรุ่น ๑๗ “รุ่น รูปไข่ไร้ห่วงหลังยันต์ครู” พ.ศ. ๒๕๓๙
เหรียญรุ่น ๑๘ “รุ่น อายุ ๙๕ หลังยันต์ท้าวเวสสุวรรณ” พ.ศ. ๒๕๓๙ (ไร้ห่วง)
เหรียญรุ่น ๑๙ “รุ่น หลังสิงห์ (เปิดกิ่ง อ.ดอยหล่อ)” พ.ศ. ๒๕๓๙
เหรียญรุ่น ๒๐ “รุ่น ทำบุญอายุ ๙๕” พ.ศ. ๒๕๓๙
เหรียญรุ่น ๒๑ “รุ่น วัดโป่งแยง” พ.ศ. ๒๕๔๓
เหรียญรุ่น ๒๒ “รุ่น ๘ รอบ” พ.ศ. ๒๕๔๐
เหรียญรุ่น ๒๓ “รุ่น ปลอดภัย” พ.ศ. ๒๕๔๐
เหรียญรุ่น ๒๔ “รุ่น เจริญสุข” พ.ศ. ๒๕๔๑
เหรียญรุ่น ๒๕ “รุ่น มงคลอายุ ๙๗” พ.ศ. ๒๕๔๑ (หยดน้ำใบโพธิ์)
เหรียญรุ่น ๒๖ “รุ่น มงคลอายุ ๙๗” พ.ศ. ๒๕๔๑ (หยดน้ำซุ้มเรือนแก้ว)
เหรียญรุ่น ๒๗ “รุ่น ทำบุญอายุ” พ.ศ. ๒๕๔๒
เหรียญรุ่น ๒๘ “รุ่น กตเวที” พ.ศ. ๒๕๔๓
เหรียญรุ่น ๒๙ “รุ่น นั่งพาน” พ.ศ. ๒๕๔๓ (รุ่นแรกวัดทุ่งปุย)
เหรียญรุ่น ๓๐ “รุ่น ไตรมาส ๙๙” พ.ศ. ๒๕๔๓
เหรียญรุ่น ๓๑ “รุ่น พูลสวัสดิ์” พ.ศ. ๒๕๔๕
เหรียญรุ่น ๓๒ “รุ่น กลมเล็ก ๑๐๐ ปี” พ.ศ. ๒๕๔๕
เหรียญรุ่น ๓๓ “รุ่น ไจยะเบงชร” พ.ศ. ๒๕๔๕
เหรียญรุ่น ๓๔ “รุ่น บาตรน้ำมนต์ ไจยะเบงชร-พญาวัน” พ.ศ. ๒๕๔๓
เหรียญรุ่น ๓๕ “รุ่น ลายเซนต์” (เหรียญตัดรุ้ง) พ.ศ. ๒๕๔๓
เหรียญรุ่น ๓๖ “รุ่น รุ่นอายุ ๑๐๑ ปี” พ.ศ. ๒๕๔๕
เหรียญรุ่น ๓๗ “รุ่น เหลือกินเหลือใช้ ๑๐๒ ปี” พ.ศ. ๒๕๔๖


หลังจากหลวงปู่ละสังขารแล้ว.......
เหรียญรุ่น ๓๘ “รุ่น กตัญญู” พ.ศ. ๒๕๕๒
เหรียญรุ่น ๓๙ “รุ่น เกษียณอายุ” พ.ศ. ๒๕๕๓

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top