เหรียญ ลป.ขาว รุ่นทรัพย์สิน ปี 2519 พิมพ์ใหญ่-หนองประจักษ์พระเครื่อง
VIP
" ซื่อสัตย์ สุจริต บริการดี มีน้ำใจ พระแท้ทุกเม็ดเงิน " Tel.0863311518 => ID Line 0879535486 "
เหรียญ ลป.ขาว รุ่นทรัพย์สิน ปี 2519 พิมพ์ใหญ่ - 1 เหรียญ ลป.ขาว รุ่นทรัพย์สิน ปี 2519 พิมพ์ใหญ่ - 2
ชื่อร้านค้า หนองประจักษ์พระเครื่อง - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง เหรียญ ลป.ขาว รุ่นทรัพย์สิน ปี 2519 พิมพ์ใหญ่
อายุพระเครื่อง 38 ปี
หมวดพระ หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล - หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลพัฒนาราม - หลวงปู่หลอด วัดศรีสว่าง
ราคาเช่า
โทรถาม
เบอร์โทรติดต่อ 0863311518
อีเมล์ติดต่อ noppadol.sr@rd.go.th
สถานะ พร้อมเช่า
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ อ. - 31 ม.ค. 2555 - 14:10.19
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ จ. - 24 ก.ค. 2560 - 13:54.12
รายละเอียด
เหรียญ ลป.ขาว รุ่นทรัพย์สิน ปี 2519 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะโลหะ

ประวัติการสร้างเหรียญ ลป.ขาว รุ่นทรัพย์สิน ปี 2519 วัตถุประสงค์การสร้างวัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รศ.196 ด้วยพนักงาน สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประชาชนผู้เช่าสำนักงาน รวมทั้งอีกหลายฝ่ายหลายท่านที่ร่วมงานได้มีปณิธานแรงกล้า ที่จะร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ขึ้นทูล เกล้าฯ ถวายเพื่อเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย และ สืบเนื่องมาจากความสำเร็จใน การจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน
สุจิณโณ รุ่นทูลเกล้าฯ จศ.1338 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2519 มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบ
มูลนิธิสายใจ ไทย ด้วยเวลาเพียง 1 เดือนเศษ มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธามาขอบูชา อย่างล้นพ้นและ วัตถุมงคลนั้นหมดลงด้วยเวลาอันรวดเร็ว อันเนื่องจากปรากฏการณ์ทางอานุภาพของพุทธคุณ อย่างอเนกประสงค์แก่ผู้ได้ไปบูชา ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีประชาชนจำนวนมากเรียกร้องขอให้คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาสร้างวัตถุมงคลขึ้นอีก
เพื่อสนองความศรัทธาของประชาชนและผู้แสวงหาวัตถุที่พร้อม ด้วยพุทธคุณ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมทบทวนและคัดเลือกปรมาจารย์ที่อาวุโสและมีพระ พุทธคุณสูงประชาชนยอมรับแล้วในปัจจุบัน
มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ในบรรดาพระสงฆ์สาวกผู้ ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความเพียรไม่
ท้อถอย ดำรงอยู่ในทางสัมมาปฏิบัติ มีข้อกิจวัตรเคร่งครัด ไม่ย่อหย่อนผ่อนตามวัยของสังขาร ปฏิบัติธรรมอยู่เฉพาะในสถานที่เงียบสงบ ห่างไกลฝูงชน เพื่อมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิต ให้ได้รับ ความสงบสุขภายในยิ่งๆ
ขึ้น พระอาจารย์กรรมฐานที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ที่ สำคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รูปหนึ่งซึ่งมีอายุ มากถึง 92 ปี แต่ยังมีความเพียรปฏิบัติ กรรมฐานอย่างเยี่ยมยอดในวงการพระกรรมฐานด้วยกัน ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนได้ใน ปัจจุบันนี้ ท่านรูปนั้นคือ หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ขาว ท่านเป็นปรมาจารย์ ควรที่จะได้พระพุทธคุณขององค์ท่านมาไว้บูชาเป็นที่พึ่ง
อันอาจจะ นำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จ จากเหตุดังกล่าว คณะกรรมการฯซึ่งได้รับความเอื้อ เฟื้อจากหัวหน้า ฝ่ายตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ คณะเจ้าหน้าที่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้พาไปกราบนมัสการต่อหลวงปู่ขาวและพระอาจารย์ เทสก์ เทสรังสี ปรมาจารย์ที่สำคัญยิ่งอีกองค์หนึ่งของ
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ศิษย์เอกของ พระอาจารย์มั่น เพื่อเรียนรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ ขอสร้างเหรียญพระรูปเหมือนหลวงปู่ขาว มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย ปรากฏว่า
พระคุณท่านทั้ง 2 องค์ ได้เต็มใจร่วม งานการกุศลครั้งนี้ด้วย จึงได้บริกรรมภาวนา ลงอักขระ เลขยันต์ และ ประจุ พระพุทธคุณให้ครบ
ถ้วนลงในแผ่นนวโลหะเพื่อนำมาเป็นทองชนวน และ นอกจากนี้คณะ กรรมการฯยังได้เดินทางไปกราบนมัสการพระคณาจารย์ที่มีพลังพุทธคุณสูง
อีกหลายจังหวัด เพื่อ ขออาราธนาให้ ลงอักขระเลขยันต์ และ ประจุพระพุทธคุณเพื่อได้นำมารวมกับนวโลหะชุดเดิม ซึ่งมี พลังอานุภาพพระพุทธคุณแรงกล้ายิ่งนัก รวมทั้งหมดเป็น 29 องค์ ซึ่งพระคณาจารย์แต่ละองค์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนและนอกจากนี้ ท่านประธานคณะกรรมการฯ ได้นำความกราบ บังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญลายเซ็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้า มหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จารึกลงในเหรียญหลวงปู่ขาวอีกด้านหนึ่ง เพื่อ ให้เกิดศิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลแก่ผู้บูชา จึงนับว่าเป็นบุญบารมีอย่างสูงของผู้ที่ได้เหรียญรุ่นนี้มาบูชา วัตถุมงคลที่จัดสร้างประกอบด้วย เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ มี 2 พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก รายนามพระคณาจารย์ที่ได้โปรดลงอักขระเลข ยันต์และประจุพระพุทธคุณ เจริญบริกรรมภาวนาแผ่เมตตา(นั่งปรก) ลงในแผ่นนวะโลหะ (เริ่มตั้งแต่ พศ.2519-2521)

1. สมเด็จพระสังฆราชพระอริยวงศาตญาณ วัดราชบพิตร
2. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ
3. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
4. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
5. หลวงปู่เปลื่อง วัดสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
6. หลวงปู่อินทโชโตมหาเถร วัดยาง เพชรบุรี
7. หลวงปู่ธูป วัดสุนทรธรรมทาน
8. หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
9. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
10. หลวงปู่ใหญ่ วัดสะแก
11. หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร
12. หลวงพ่อเทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง
13. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์
14. หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง
15. หลวงพ่อเต๋ วัดคงทอง
16. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร
17. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โกร่งธนู
18. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
19. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
20. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
21. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
22. หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
23. หลวงพ่อเชย วัดเกาะลอยเอกอุดมธาราราม
24. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
25. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
26. หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว
27. หลวงพ่อเชื้อ วัดใหญ่บำเพ็ญบุญ
28. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
29. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศอีกเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2521

พระเครื่องที่เกี่ยวข้อง...

กำหลังโหลด Comments
Top