ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อทวด วัดช้างให้

ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิว
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
รอยตัดขอบข้างเหรียญ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ชื่อพระเครื่อง ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 112952
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ จ. - 14 มี.ค. 2554 - 23:12.43
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 17 ม.ค. 2555 - 01:33.19
Facebook
รายละเอียด
ปี 2500-2501 เหรียญ รุ่น1 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

เนื้อทองแดง
เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง
เนื้อทองแดง กะไหล่เงิน

การสร้างครั้งแรก มีเพียง เนื้อทองแดง จำนวน 3000 องค์
การสร้างครั้งที่สอง มีกะไหล่ทอง และ กะไหล่เงิน จำนวน 7000 องค์

มีเพียง บล็อค เดียว
ราคาจะดูที่ความสวยงามเป็นหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top