แนะนำ ระบบ My Box - webpra

แนะนำ ระบบ My Box

เลือกหัวข้อ ของระบบ My Box ที่คุณสนใจ

1. รายการคำติชมทั้งหมด

รายการคำติชมทั้งหมด

รายการคำติชมทั้งหมด

 1. เลขประมูลอ้างอิง - รายการประมูลอ้างอิงสำหรับรายการ Feedback นั้นๆ
 2. คะแนน FB - คะแนน Feedback
  • คะแนน Feedback - คะแนนที่เกิดจากการคำนวณตาม กฎการให้คะแนน Feedback
  • จำนวน Feedback ที่ตั้งประมูลและมีผู้ชนะการประมูล แต่ยังไม่ได้เขียน - จำนวนนี้สามารถบ่งบอกถึงความตื่นตัวของเจ้าของคะแนนได้ ถ้าจำนวนตัวเลขนี้มีเยอะแปลว่า สมาชิกท่านนั้นๆละเลยที่จะให้คะแนนแก่ผู้ที่ชนะการประมูลของสมาชิกท่านนั้นๆ เนื่องด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
  • จำนวนคำชม - จำนวนคำชมทั้งหมด
  • จำนวนเฉยๆ - จำนวนเฉยๆทั้งหมด
  • จำนวนคำติ - จำนวนคำติทั้งหมด

2. รายการคำติชมที่ยังไม่ได้เขียน

รายการคำติชมที่ยังไม่ได้เขียน

รายการคำติชมที่ยังไม่ได้เขียน

 1. สถานะ - สถานะของรายการ Feedback นั้นๆของคุณ
  • ผู้ตั้งการประมูล - คุณเป็นผู้ตั้งการประมูล แล้วยังไม่ได้ทำการเขียน Feedback
  • ผู้ชนะการประมูล - คุณชนะการประมูลมา แล้วยังไม่ได้ทำการเขียน Feedback
 2. เจ้าของ Feedback - ชื่อสมาชิกของเจ้าของ Feedback รายการนั้นๆ

3. แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

 1. สร้างบัญชี - ปุ่มสร้างบัญชีใหม่
 2. กรอกข้อมูล - เมื่อกดปุ่มสร้างบัญชีใหม่แล้ว จะขึ้นแบบฟอร์ม(สีแดง)ดังรูป เพื่อให้กรอกข้อมูลต่างๆ
 3. ข้อมูลบัญชี - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว จะขึ้นแบบฟอร์ม(สีเหลือง)ดังรูป คุณสามารถเลือกที่จะแก้ไข หรือ ลบข้อมูลบัญชีนั้นๆได้

Top