ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อทวด วัดช้างให้

ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว1 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว1 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว1 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว1 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว1 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (1.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว1 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (2.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า บล็อคหน้าแก่(แถว2 มีขีด)เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (3.เนื้อทองแดงรมดำ)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวเนื้อเกิน
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดง
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดง
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดง
ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (4.เนื้อทองแดง)
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน เนื้อทองแดง
ชื่อพระเครื่อง ปี 2505 เหรียญพิมพ์น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 72243
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ จ. - 14 มี.ค. 2554 - 23:32.05
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 17 ม.ค. 2555 - 01:37.01
Facebook
รายละเอียด
ปี 2505 เหรียญ น้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

มี 2 หน้า ซึ่งพิจารณาการแยกได้จาก หน้าหลวงพ่อคือหน้าแก่และหน้าหนุ่ม

1. หน้าแก่
-บล็อก ยันต์หลังแถว1 ตัวที่ 2 มีขีดบน ( มีติ่งจุดเกินแถวที่ 2 ตัวที่ 3 )
-บล็อก ยันต์หลังแถว2 ตัวที่ 1 มีขีดบน

2. หน้าหนุ่ม
-บล็อก ฐานบัวมีเนื้อเกิน
-บล็อก ฐานบัวไม่มีเนื้อเกิน

การแยกบล็อกนี้ ไม่ถือเป็นข้อสรุป เพียงแต่ให้ข้อสังเกตในการพิจารณาเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top