แชร์ภาพทำเนียบ [หลวงพ่อลออ ฐานวโร] วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์

หัวข้อ: แชร์ภาพทำเนียบ [หลวงพ่อลออ ฐานวโร] วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์

กระทู้ และ ความคิดเห็นต่างๆ

แชร์ภาพทำเนียบ [หลวงพ่อลออ ฐานวโร] วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์จิ๋ว ชุดไหว้ครู ปี2554 หลวงพ่อลออ ฐานวโร 

1 ชุด = 4 เนื้อ สร้างจำนวน 300 ชุดเท่านั้น ประกอบไปด้วย 

1. เนื้อเงิน 2. เนื้อนวะโลหะ 3. เนื้อทองฝาบาตร 4. เนื้อทองแดงรมดำ

แชร์ภาพทำเนียบ [หลวงพ่อลออ ฐานวโร] วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์ แชร์ภาพทำเนียบ [หลวงพ่อลออ ฐานวโร] วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์
โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:18.42
ความคิดเห็นที่ 1:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญปั๊ม พิมพ์ใบสาเก ชุดไหว้ครู ปี2554 หลวงพ่อลออ ฐานวโร 

1 ชุด = 4 เนื้อ สร้างจำนวน 300 ชุดเท่านั้น ประกอบไปด้วย 

1. เนื้อเงิน 2. เนื้อนวะโลหะ 3. เนื้อทองฝาบาตร 4. เนื้อทองแดงรมดำ

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:19.38
ความคิดเห็นที่ 2:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 

 

รูปเหมือนปํ๊ม เนื้อเงิน สร้างจำนวน 399 องค์เท่านั้น 

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:21.29
ความคิดเห็นที่ 3:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 

 

รูปเหมือนปํ๊ม เนื้อนวะโลหะ สร้างจำนวน 599 องค์เท่านั้น 

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:21.59
ความคิดเห็นที่ 4:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 

 

รูปเหมือนปํ๊ม เนื้ออัลปาก้า (ทองขาว) สร้างจำนวน 2050 องค์

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:22.39
ความคิดเห็นที่ 5:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 

 

รูปเหมือนปํ๊ม เนื้อทองฝาบาตร สร้างจำนวน 3230 องค์

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:23.08
ความคิดเห็นที่ 6:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 

 

รูปเหมือนปํ๊ม เนื้อทองแดงรมมันปู สร้างจำนวน 3180 องค์

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:23.37
ความคิดเห็นที่ 7:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 

 

รูปเหมือนปํ๊ม เนื้อกะหลั่ยทอง (ทองด้าน) สร้างจำนวน 199 องค์ แจกกรรมการและสมาชิก อสม.สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:24.38
ความคิดเห็นที่ 8:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อเงินลงยา สีเขียว

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:26.32
ความคิดเห็นที่ 9:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อเงินลงยา สีแดง

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:26.58
ความคิดเห็นที่ 10:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อเงินลงยา สีน้ำเงิน

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:27.22
ความคิดเห็นที่ 11:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อเงิน สร้าง 399 เหรียญ

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:28.00
ความคิดเห็นที่ 12:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อเงิน สร้าง 399 เหรียญ

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:28.20
ความคิดเห็นที่ 13:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อกะหลั่ยทอง (ทองด้าน) สร้าง 199 เหรียญ

 

แจกกรรมการและสมาชิก อสม.สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

 

 

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:29.10
ความคิดเห็นที่ 14:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อนวะโลหะ สร้าง 599 เหรียญ

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:29.37
ความคิดเห็นที่ 15:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้ออัลปาก้า สร้าง 1000 เหรียญ

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:30.09
ความคิดเห็นที่ 16:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อทองฝาบาตร สร้าง 3127 เหรียญ

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:30.37
ความคิดเห็นที่ 17:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญเสมา รุ่นแรก รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง หลวงพ่อลออ ฐานวโร ปี2554 เนื้อทองแดง สร้าง 3125 เหรียญ

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:31.02
ความคิดเห็นที่ 18:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญแจกทาน รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง ปี2554 

 

พิมพ์เม็ดแตง ครึ่งองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อลออ ฐานวโร เนื้อดีบุก สร้าง 1000 เหรียญ

 

พิมพ์เม็ดแตง ครึ่งองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อลออ ฐานวโร เนื้อทองฝาบาตร สร้าง 2000 เหรียญ

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:32.40
ความคิดเห็นที่ 19:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-1
u-1-1
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

เหรียญแจกทาน รุ่นเสาร์๕ สร้างโรงพยาบาลตำบลหนองหลวง ปี2554 

 

พิมพ์เม็ดแตง ครึ่งองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อลออ ฐานวโร เนื้อทองแดงผิวไฟ สร้าง 3000 เหรียญ

 

โพสต์เมื่อ ส. - 06 ส.ค. 2554 - 01:33.03
ความคิดเห็นที่ 20:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
u-1-2
u-1-2
ตั้ง: 0 ตอบ: 0
คะแนน: 0
รายละเอียด

หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง  คงไม่สามารถนำลงได้ครับ เนื่องจากประวัติพระเกจินั้นไม่แน่ชัด และเคยมีกรณีถกเถียงกัน ในเว็บ uamulet ซึ่งมีด้วยกันหลายกระทู้ แต่ ณ ตอนนี้ไม่สามารถเข้าชมได้แล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทางทีมงานขอไม่ลงเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

เอ้าสมาชิกครับ กรณีหลวงพ่อลออ มีการออกมาแถลงแจงแล้ว ทุกท่านม ีความเห็นว่าอย่างไรครับ

ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่ องหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง กับคุ ณพี่อุ๊ กรุงสยามครับ

 คณะปาหี่หลวงพ่อลออ แห่งสำนักวั ดหนองหลวง ทุกท่านต้องเข้ามาดูเ รื่องจริงผ่านเวบ ปฐมบทเปิดโปงข บวนการโล้นห่มเหลืองและแก๊งค์ต้ มตุ๋น

วันนี้มีพรรคพวกโทรมาคุยเรื่องห ลวงพ่อละออ ตอนนี้บรรดาศิษย์รัก ทั้งหลายบางกลุ่มบางประเภทกำลัง นึกจินตนาการไปว่าการที่ผมออกมา อัดหลวงพ่อละออเพราะว่ามีลูกน้อ งผมไปสร้างหลวงพ่อละออรุ่นนึงผม เลยออกไปตีรุ่นอื่น

กลับมาแล้วครับหลวงพ่อละออ แห่ง สำนักวัดหนองหลวง ที่นี่ไม่มีลื ม

โพสต์เมื่อ อ. - 06 มี.ค. 2555 - 18:36.24
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top