ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (พระสุนทรธรรมากร)

ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย

ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อเงิน
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อเงิน
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อเงิน
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
พระกริ่งธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ
ชื่อพระเครื่อง ปี 2532 พระกริ่งธาตุมหาชัย หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 6298
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ศ. - 23 ก.ย. 2554 - 05:17.46
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ศ. - 23 ก.ย. 2554 - 07:03.40
Facebook
รายละเอียด
ข้อมูลการสร้าง
-

แม่พิมพ์
-

จำนวนการจัดสร้าง
- เนื้อทองคำ
- เนื้อเงิน
- เนื้อนวโลหะ
- เนื้อนวโลหะอุดผง
- เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
-
Top