ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (พระสุนทรธรรมากร)

ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย

ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ
ชื่อพระเครื่อง ปี 2536 เหรียญหล่อรูปเหมือนนั่งซุ้มรัศมี รุ่นบุญญาบารมี หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 2367
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ศ. - 23 ก.ย. 2554 - 21:12.59
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ศ. - 23 ก.ย. 2554 - 21:51.17
Facebook
รายละเอียด
ข้อมูลการสร้าง
-

แม่พิมพ์
-

จำนวนการจัดสร้าง
- เนื้อเงิน
- เนื้อนวโลหะ
- เนื้อทองฝาบาตร

ข้อมูลเพิ่มเติม
-
Top