ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (พระสุนทรธรรมากร)

ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย

ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (1)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองคำ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (1)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองคำ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินหน้ากากทองคำ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินหน้ากากทองคำ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินหน้ากากทองคำ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินหน้ากากทองคำ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินลงยา
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินลงยา
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินลงยา
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อเงินลงยา
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อนวโลหะ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อนวโลหะ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อนวโลหะ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อนวโลหะ
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตเลขเล็ก)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (5)
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา เนื้อทองแดง (โค๊ตเลขใหญ่)
ชื่อพระเครื่อง ปี 2535 เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 9106
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ศ. - 23 ก.ย. 2554 - 23:53.10
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 17 ม.ค. 2555 - 15:05.14
Facebook
รายละเอียด
ข้อมูลการสร้าง
-

แม่พิมพ์
-

จำนวนการจัดสร้าง
- เนื้อทองคำ
- เนื้อเงินหน้ากากทอง
- เนื้อเงินลงยา
- เนื้อนวโลหะหน้ากากทอง
- เนื้อนวโลหะ กรรมการ
- เนื้อนวโลหะ
- เนื้อทองแดงลงยา
- เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ (โค๊ตตัวเล็ก)
- เนื้อทองแดง (โค๊ตตัวใหญ่)

ข้อมูลเพิ่มเติม
-
Top