ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (พระสุนทรธรรมากร)

ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย

ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (2)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (3)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง
ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย (4)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง
ชื่อพระเครื่อง ปี 2536 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 2966
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ส. - 24 ก.ย. 2554 - 03:49.08
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 17 ม.ค. 2555 - 15:21.05
Facebook
รายละเอียด
ข้อมูลการสร้าง
-

แม่พิมพ์
-

จำนวนการจัดสร้าง
- เนื้อเงิน
- เนื้อนวโลหะ
- เนื้อทองแดง

ข้อมูลเพิ่มเติม
-
Top