ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย

ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้อกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย (เนื้ออัลปาก้า)
เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. เนื้ออัลปาก้า
ชื่อพระเครื่อง ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 41734
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ อา. - 25 มี.ค. 2555 - 18:47.41
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 28 มี.ค. 2555 - 11:28.54
Facebook
รายละเอียด
ปี 2514 เหรียญรุ่นแรก บล็อค สรณ. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จ.เลย

เหรียญรุ่นแรกมี 2 บล็อค บล็อค สรณ.และบล็อค ธรรมดา มีชนิดเนื้อโลหะ
-เนื้อทองแดงรมดำ
-เนื้อทองแดงผิวไฟ
-เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
-เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
-เนื้อฝาบาตรกะไหล่ทอง
-เนื้ออัลปาก้า
รวมทุกเนื้อจำนวนจัดสร้าง 4000 เหรียญ
Top