ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (เนื้อกะไหล่เงิน)
เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (แหนบเหรียญหูตัด)
เหรียญกลมเล็ก พ.2 หูตัดติดแหนบ เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (แหนบเหรียญหูตัด)
เหรียญกลมเล็ก พ.2 หูตัดติดแหนบ เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (แหนบเหรียญหูไม่ตัด )
เหรียญกลมเล็ก พ.2 หูไม่ตัดติดแหนบ เนื้ออัลปาก้า
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (แหนบเหรียญหูไม่ตัด )
เหรียญกลมเล็ก พ.2 หูไม่ตัดติดแหนบ เนื้ออัลปาก้า
ชื่อพระเครื่อง ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 8627
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ พ. - 04 เม.ย. 2555 - 14:48.06
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 04 เม.ย. 2555 - 14:48.06
Facebook
รายละเอียด
ปี 2514 เหรียญกลมเล็กรุ่น พ.2 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เหรียญรุ่น พ.2มีชนิดโลหะ

-เนื้อทองแดงรมดำ
-เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
-เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
-เนื้ออัลปาก้า....รวมทุกเนื้อจำนวนสร้าง 10000 เหรียญ
เหรียญตัดหูติดแหนบ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญไม่ตัดหูติดแหนบ เนื้ออัลปาก้า(นิยม)...รวม 2 แบบ สร้างจำนวน 3000 เหรียญ

Top