ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - ทำเนียบรุ่น - webpra

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
ใต้ฐาน
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม ใต้ฐาน
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม ใต้ฐาน
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม
ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (2.เนื้อโลหะผสม)
พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะผสม ใต้ฐาน
ชื่อพระเครื่อง ปี 2522 พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 6297
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 05:52.35
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อา. - 03 ก.ค. 2554 - 01:45.19
Facebook
รายละเอียด
หลวงปู่ดู่อธิษฐานจิต

วัตถุประสงค์
- คณะกรรมการวัดและลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดได้ปรึกษาสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เพื่อเป็นที่ระลึก เมื่อหลวงปู่ทราบเรื่องท่านไม่อนุญาตให้สร้างรูปเหมือนท่าน ถ้าจะสร้างให้สร้างหลวงปู่ทวดแทน

ผู้จัดสร้าง
- ทางวัดสร้าง

จำนวนการสร้าง
เนื้อเงิน 28 องค์
เนื้อโลหะผสม 1,000 องค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
-
Top