ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม ( พระครูสิริธรรมวัฒน์ )

ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย

ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต)
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปไข่
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต)
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปไข่
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต)
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปไข่
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต)
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปไข่
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต )
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปหัวใจ
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต )
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปหัวใจ
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต )
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปหัวใจ
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย (ล็อคเก็ต )
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นแรกรูปหัวใจ
ชื่อพระเครื่อง ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ ล็อคเก็ต รูปถ่าย แหวน แหนบ เข็มกลัด
สถานะ
จำนวนคนชม 2900
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ อา. - 26 ก.พ. 2555 - 00:27.14
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อา. - 26 ก.พ. 2555 - 00:39.59
Facebook
รายละเอียด
ล็อคเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นแรก หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ( วัดภูกระแต ) จ.หนองคาย มี 2 แบบ แบบรูปไข่และแบบรูปหัวใจ
Top