ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่ทองมา ถาวโร

ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด

ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม รูปข้าวหลามตัดน่าจะเป็นโค๊ดตอก(ต้องรอสรุป)
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้ากลาง
ชื่อพระเครื่อง ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 22686
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ พ. - 08 ก.พ. 2555 - 02:43.12
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 08 ก.พ. 2555 - 02:43.12
Facebook
รายละเอียด
ปี 2518 เหรียญรุ่น 9 พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด
Top