ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (พระครูภาวนาภิมณฑ์)

ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต

ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
เหรียญ รุ่น5 เลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำ
ชื่อพระเครื่อง ปี 2513 เหรียญ รุ่น5 (เลื่อนสมณศักดิ์) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 11358
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ พ. - 01 มิ.ย. 2554 - 15:21.45
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 01 มิ.ย. 2554 - 15:21.56
Facebook
รายละเอียด
พิมพ์ :
-

จำนวนการจัดสร้าง :
- เนื้อทองแดงรมดำ 1000 เหรียญ

ออกที่วัด :
- วัดโพธิ์ทรายทอง

ผู้จัดสร้าง :
- พระอาจารย์พิชัย รตนญาโน รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ฯ และสานุศิษย์จัดสร้าง
Top