ปี 2512 ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่สุข ธัมมโชโต - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (พระครูภาวนาภิมณฑ์)

ปี 2512 ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่สุข ธัมมโชโต

ปี 2512 ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
ล็อตเก็ต รุ่นแรก
ปี 2512 ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
ล็อตเก็ต รุ่นแรก
ชื่อพระเครื่อง ปี 2512 ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่สุข ธัมมโชโต
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ ล็อคเก็ต รูปถ่าย แหวน แหนบ เข็มกลัด
สถานะ
จำนวนคนชม 3211
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ พ. - 01 มิ.ย. 2554 - 15:50.14
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 01 มิ.ย. 2554 - 15:50.14
Facebook
รายละเอียด
พิมพ์ :
-

จำนวนการจัดสร้าง :
- 500 เหรียญ

ออกที่วัด :
- วัดชิโนรสาราม กรุงเทพฯ

ผู้จัดสร้าง :
- พระปลัดมานพ ทุลลโภ เมื่อ 1 ก.ย. 2512
Top