ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (พระครูภาวนาภิมณฑ์)

ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต

ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์
ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์
ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์
ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์
ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์
ชื่อพระเครื่อง ปี 2514 รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่สุข ธัมมโชโต
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ ล็อคเก็ต รูปถ่าย แหวน แหนบ เข็มกลัด
สถานะ
จำนวนคนชม 8413
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ พ. - 01 มิ.ย. 2554 - 15:53.32
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 01 มิ.ย. 2554 - 15:53.32
Facebook
รายละเอียด
พิมพ์ :
-

จำนวนการจัดสร้าง :
- 1000 เหรียญ

ออกที่วัด :
- วัดโพธิ์ทรายทอง

ผู้จัดสร้าง :
- พระอาจารย์พิชัย รตนญาโณ
Top