ปี 2515 พระบูชา รุ่น2 รุ่นฉลองรูปหล่อ (วัดโพธิ์ทรายทอง) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (พระครูภาวนาภิมณฑ์)

ปี 2515 พระบูชา รุ่น2 รุ่นฉลองรูปหล่อ (วัดโพธิ์ทรายทอง) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต

ปี 2515 พระบูชา รุ่น2 รุ่นฉลองรูปหล่อ (วัดโพธิ์ทรายทอง) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่สุข รุ่นฉลองรูปหล่อ ขนาด 5 นิ้ว
ปี 2515 พระบูชา รุ่น2 รุ่นฉลองรูปหล่อ (วัดโพธิ์ทรายทอง) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่สุข รุ่นฉลองรูปหล่อ ขนาด 5 นิ้ว
ปี 2515 พระบูชา รุ่น2 รุ่นฉลองรูปหล่อ (วัดโพธิ์ทรายทอง) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต (-)
พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่สุข รุ่นฉลองรูปหล่อ ขนาด 5 นิ้ว
ชื่อพระเครื่อง ปี 2515 พระบูชา รุ่น2 รุ่นฉลองรูปหล่อ (วัดโพธิ์ทรายทอง) หลวงปู่สุข ธัมมโชโต
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระบูชา
สถานะ
จำนวนคนชม 4593
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ส. - 14 ก.ค. 2555 - 17:41.23
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อา. - 15 ก.ค. 2555 - 04:33.21
Facebook
รายละเอียด
พิมพ์ :
-

จำนวนการจัดสร้าง :
-

ออกที่วัด :
- วัดโพธิ์ทรายทอง

ผู้จัดสร้าง :
-
Top