ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ

ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์เสี้ยนตอง
ชื่อพระเครื่อง ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 51411
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ อา. - 27 พ.ย. 2554 - 13:20.22
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ จ. - 28 พ.ย. 2554 - 01:17.40
Facebook
รายละเอียด
ปี ๒๔๖๙ เหรียญ พิมพ์เสี้ยนตอง หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

การสร้างเหรียญ พิมพ์ขอเบ็ด

มีทั้งหมด ๔ แบบ

๑.เนื้อเงินหน้าทอง ประมาณ ๑๒ เหรียญ

๒.เนื้อเงินหน้านาก ประมาณ ๒๕ เหรียญ

๓.เนื้อเงิน ประมาณ ๑๐๐ เหรียญ

๔.เนื้อทองแดง ประมาณ ๓,๐๐๐ เหรียญ

และในสมัยนั้นมีการจัดให้ทำบุญคือ เงินหน้าทองทำบุญ ๑๕ บาท ได้รับ ๑ เหรียญ และเงินหน้านากทำบุญ ๑๐ บาท ได้รับ ๑ เหรียญ เงินล้วนทำบุญ ๕ บาท ได้รับ ๑ เหรียญ ส่วนทองแดง ทำบุญ ๑ บาท ได้รับ ๑ เหรียญ เงินทำบุญทั้งหมดนำไปซ่อมแซมอุโบสถ
Top