ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ

ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อเงิน)
เหรียญชาตรี เนื้อเงิน
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อเงิน)
เหรียญชาตรี เนื้อเงิน
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อเงิน)
เหรียญชาตรี เนื้อเงิน
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อเงิน)
เหรียญชาตรี เนื้อเงิน
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อเงิน)
เหรียญชาตรี เนื้อเงิน
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อเงิน)
เหรียญชาตรี เนื้อเงิน
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)
เหรียญชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ชื่อพระเครื่อง ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 35250
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ อา. - 27 พ.ย. 2554 - 17:30.23
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อา. - 27 พ.ย. 2554 - 17:30.23
Facebook
รายละเอียด
ปี 2507 เหรียญชาตรี หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

จำนวนการจัดสร้าง :
-เนื้อเงิน
-เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

ออกที่วัด :
-วัดพระญาติ

ผู้จัดสร้าง :
-
Top