ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ

ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะกลม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะกลม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะกลม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะกลม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะกลม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะกลม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะรี)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะรี)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะรี)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะรี)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะรี)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนะรี)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนักกล้าม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (บล็อคนักกล้าม)
เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น เนื้อทองแดง
ชื่อพระเครื่อง ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 46106
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ อา. - 27 พ.ย. 2554 - 23:56.01
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ จ. - 28 พ.ย. 2554 - 01:17.52
Facebook
รายละเอียด
ปี 2478 เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

จำนวนการจัดสร้าง :
-เนื้อทองแดง

ออกที่วัด :
-วัดพระญาติ

ผู้จัดสร้าง :
-
Top