พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต ( พระครูสุวรรณสาธุกิจ )

พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง)
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์อ้วน
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง )
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์ผอม
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง )
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์ผอม
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง )
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์ผอม
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง )
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์ผอม
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี (เนื้อทองเหลือง )
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 พิมพ์ผอม
ชื่อพระเครื่อง พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 16503
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ พฤ. - 26 ม.ค. 2555 - 11:11.15
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พฤ. - 26 ม.ค. 2555 - 14:48.09
Facebook
รายละเอียด
พระหล่อโบราณรูปเหมือนรุ่น 2 หลวงพ่อแดง สงฺฆรกฺขิโต วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี
Top