ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ)

ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.บล็อคสายฝนเฉียง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนเฉียง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.บล็อคสายฝนเฉียง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนเฉียง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.บล็อคสายฝนเฉียง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนเฉียง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.บล็อคสายฝนเฉียง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนเฉียง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.บล็อคสายฝนเฉียง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนเฉียง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (1.บล็อคสายฝนเฉียง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนเฉียง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.บล็อคสายฝนตรง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนตรง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.บล็อคสายฝนตรง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนตรง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.บล็อคสายฝนตรง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนตรง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (2.บล็อคสายฝนตรง)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายฝนตรง เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้อเงิน
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้อเงิน
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้อเงิน
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้อเงิน
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้ออัลปาก้า
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้ออัลปาก้า
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้ออัลปาก้า
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้ออัลปาก้า
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (3.บล็อคพ่อครัว)
เหรียญแจกพ่อครัว เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.บล็อคเลข๘ใหญ่)
เหรียญปั๊มบล็อคเลข๘ใหญ่ เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.บล็อคเลข๘ใหญ่)
เหรียญปั๊มบล็อคเลข๘ใหญ่ เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.บล็อคเลข๘ใหญ่)
เหรียญปั๊มบล็อคเลข๘ใหญ่ เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.บล็อคเลข๘ใหญ่)
เหรียญปั๊มบล็อคเลข๘ใหญ่ เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.บล็อคเลข๘ใหญ่)
เหรียญปั๊มบล็อคเลข๘ใหญ่ เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (4.บล็อคเลข๘ใหญ่)
เหรียญปั๊มบล็อคเลข๘ใหญ่ เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.บล็อคเลข๘วงเดือน)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายเลข๘วงเดือน เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.บล็อคเลข๘วงเดือน)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายเลข๘วงเดือน เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.บล็อคเลข๘วงเดือน)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายเลข๘วงเดือน เนื้อทองแดง
ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (5.บล็อคเลข๘วงเดือน)
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลังสายเลข๘วงเดือน เนื้อทองแดง
ชื่อพระเครื่อง ปี 2503 เหรียญบล็อคพิมพ์ต่างๆ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 343299
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ศ. - 08 ก.ค. 2554 - 20:48.51
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 08 ส.ค. 2555 - 14:42.31
Facebook
รายละเอียด
จำนวนการสร้าง
- เนื้อเงิน
- เนื้ออัลปาก้า
- เนื้อทองแดงรมดำ
- เนื้อทองแดง

บล็อค
1.บล็อคสายฝนเฉียง
2.บล็อคสายฝนตรง
3.บล็อคพ่อครัว
4.บล็อคเลข ๘ ใหญ่
5.บล็อคเลข ๘ วงเดือน
Top