ประวัติโดยย่อ ของหลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดบ้านหนองตูม จ.ขอนแก่น

ประวัติโดยย่อ ของหลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดบ้านหนองตูม จ.ขอนแก่น

บทความพระเครื่อง เขียนโดย 100PIPERS

100PIPERS
ผู้เขียน
บทความ : ประวัติโดยย่อ ของหลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดบ้านหนองตูม จ.ขอนแก่น
จำนวนชม : 1289
เขียนเมื่อวันที่ : ศ. - 28 ส.ค. 2552 - 20:13.26
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

สถานะเดิม เดิมชื่อ บุญมา  นามสกุล หินอำคา  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที 14 กรกฎาคม พ.ศ.2453 วันขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 ที่บ้านหนองตูม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ปัจจุบันคือ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น) บิดาชื่อ นายด้วง  มารดาชื่อ นางจันทร์ หินอำคา

บรรพชา  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 18 ปี ที่วัดบูรพา(วัดบ้านหนองตูม) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2471 มีพระครูพุทธา เจ้าอาวาสวัดบูรพาเป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท  เข้ารับการอุปสมบทที่พัทธสีมา วัดเจติยภูมิ บ้านขาม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2474 มีพระครูแก้ว เกสาโว วัดพิชัยพัฒนาราม ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูบุญมี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์ค้ำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


วิทยฐานะ
   พ.ศ.2469  สำเร็จการศึกษาชั้น ป.3 จากโรงเรียนประชาบาลบ้านขาม
   พ.ศ.2484  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท
การศึกษาพิเศษ  ได้ศึกษาคัมภีรย์มูลกัจจายน์ และการแปลเจ็ดตำนาน, สิบสองตำนานตลอดจนการแปลคัมภีรย์ ภิกขุปาฏิโมกข์

 

 

 

 


การปกครอง
   พ.ศ.2485-2498  เป็นเจ้าอาวาส  วัดบ้านหนองตูม
   พ.ศ.2498-2503  เป็นเจ้าอาวาส  วัดแท่น  บ้านเขื่อน ต.บ้านเหล่า
   พ.ศ.2503-2509 เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตาล บ้านแดงใหญ่ ต.บ้านเหล่า
   พ.ศ.2501 เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลบ้านเหล่า อำเภอเมือง (ปัจจุบัน คือ อำเภอบ้านฝาง)
   พ.ศ.2509 ย้ายกลับมาเป็นเจ้าอาวาส วัดบ้านหนองตูม  และเป็นเจ้าคณะตำบลโคกสี เขต 3
   พ.ศ.2523  ได้รับการยกขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์ 

ประวัติโดยย่อ ของหลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดบ้านหนองตูม จ.ขอนแก่น
ประวัติโดยย่อ ของหลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดบ้านหนองตูม จ.ขอนแก่น
Top