อาศัยพระรัตนตรัยเป็นสื่อซื้อ-ขาย ได้เคยขอขมาพระกันบ้างหรือเปล่าค่ะ?

อาศัยพระรัตนตรัยเป็นสื่อซื้อ-ขาย ได้เคยขอขมาพระกันบ้างหรือเปล่าค่ะ?

บทความพระเครื่อง เขียนโดย โชฉัตรแก้ว

โชฉัตรแก้ว
ผู้เขียน
บทความ : อาศัยพระรัตนตรัยเป็นสื่อซื้อ-ขาย ได้เคยขอขมาพระกันบ้างหรือเปล่าค่ะ?
จำนวนชม : 1191
เขียนเมื่อวันที่ : พ. - 09 ก.ย. 2552 - 13:17.50
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ : พ. - 09 ก.ย. 2552 - 13:24.16
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะฯ ( ว่า ๓ จบ ) 

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง 
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ 


หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกาย หรือทางวาจาก็ดี และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี 

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเทอญ 

(คัดจากหนังสือสวดมนต์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=643

Top