เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

บทความพระเครื่อง เขียนโดย ยอดชาย

ยอดชาย
ผู้เขียน
บทความ : เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
จำนวนชม : 7938
เขียนเมื่อวันที่ : พฤ. - 05 ก.ย. 2556 - 13:01.11
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ : พฤ. - 05 ก.ย. 2556 - 13:06.30
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

"สุดยอดเครื่องรางส่งเสริมดวงชะตา"
            ท่านที่ศึกษาถึงพุทธคุณแห่งเครื่องลางไทย คงทราบกันดีว่า "เบี้ยแก้" ถือเป็นยอดแห่งเครื่องรางของสยามประเทศที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณทั้งทางหนุน กัน และแก้ โดยเฉพาะเบี้ยแก้จักรพรรดิ์ของหลวงปู่หมุน มีพุทธคุณอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนว่า "สามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ภายในบริเวณบ้าน คุ้มครองดูแลสมาชิกในครอบครัวมิให้เป็นอันตรายจากภัยพิบัติทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นโภคทรัพย์ให้คุณทางหนุนนำความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้บูชา

            เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ สมัยหลวงปู่ยังดำรงค์ขันธ์อยู่ ถือเป็นของหลักที่หายากอีกอย่างหนึ่งในบรรดาวัตถุมงคลของหลวงปู่ทั้งหมด โดยเฉพาะปรอทอันเป็นธาตุกายสิทธิ์เป็น "ปรอทดง" จากประเทศจีนผสมกับ "ปรอทดำ" ที่หลวงปู่หมุนเก็บมาจากป่าสมัยธุดงค์ในลาว ปรอทธรรมชาติเหล่านี้ต้องใช้วิชาและบุญบารมีของครูบาอาจารย์จึงจะได้มา ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้เป็นปรอทวิทยาศาสตร์แทน ในสมัยก่อนหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หรือหลวงปู่รอด วัดนายโรงก็สร้างเบี้ยแก้จากปรอทธรรมชาติเช่นเดียวกัน จำนวนการสร้างเบี้ยแก้จักรพรรดิ์ เพียง 500 องค์ ถือได้ว่ามีจำนวนน้อยกว่าเท่าหนึ่งของพระกริ่งจักรพรรดิ์ และของไม่แท้ก็มีให้เห็นกันมากขึ้นแล้ว ส่วนพระกริ่งจักรพรรดิ์นับว่ายังโชคดีที่ยังไม่เห็นของปลอมในสนามขณะนี้

 

"เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล"

            เบี้ยแก้ รุ่น มหาจักพรรดิตราธิราช จำนวนสร้างเพียง 500 องค์ ตามใบฝอยของวัดได้อ้างอิงไว้ว่า เบี้ยแก้จักรพรรดิ์นี้ จัดสร้างตำรับพระธรรมเก้าโกฏิสมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ นำตัวเบี้ยแก้และแผ่นตะกั่วลงยันต์ห่อด้วยผ้าแดงลงยันต์จักรวาลฟ้าครอบล้อมด้วยอิติปิโส 8 ทิศ ลงแช่ในอ่างน้ำพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์ ในไตรมาสปี 2544 สำหรับปรอท หลวงปู่หมุนได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในไตรมาสปีเดียวกัน โดยใช้ปรอทดงจากประเทศจีนผสมกับปรอทดำที่หลวงปู่หมุนเก็บมาจากป่าสมัยธุดงค์ในลาว

            เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ เป็นเครื่องรางวิเศษสำหรับคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และแก้ล้างอาถรรภ์เสนียดจัญไรทุกชนิด แก้ยาพิษ ยาเบื่อเมา และภูติผีปิศาจร้ายกาจทั้งปวง ถ้าบูชาไว้กับบ้านเรือนจะล้างอาถรรพ์เสนียดจัญไรสิ่งชั่วร้ายทุกชนิด และคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ภายในบริเวณบ้าน คุ้มครองดูแลสมาชิกในครอบครัวมิให้เป็นอันตรายจากภัยพิบัติทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นโภคทรัพย์ให้คุณทางความเจริญรุ่งเรือง หนุนชะตาชีวิตให้ดีขึ้นด้วย

            วัตถุมงคลรุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราช จัดสร้าง ณ อุโบสถวัดบ้านจานเมื่อวันที่ 5 ธันวามหาราช เนื่องในดิถีวาระที่หลวงปู่หมุน มีอายุพรรษาครบ 108 ปีบริบูรณ์ เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมฉลองอายุพรรษาและนำรายได้ไปสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถและศาลา สำหรับเลขมงคล 108 นี้ ในทางพระพุทธศาสนาหมายเอาบทพระพุทธคุณ 56 คาถา พระธรรมคุณ 38 คาถา พระสังฆคุณ 14 คาถา รวมเป็น 108 คาถา ดังนั้นเลขมงคล 108 จึงถือว่าเป็นเลขมหามงคลทรงคุณอันประเสริฐ อีกนัยหนึ่งเลขมงคล 108 หมายถึงบุญฤทธิ์ของมหาบุรุษที่ทรงอานุภาพ บรรลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิ์ 108 พระองค์ บุคคลที่จะบรรลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิ์ที่แท้จริงนั่นก็คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกเท่านั้น เพราะเหตุแห่งท่านบริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์ โดยสมมุติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ล่วงมาแล้ว 28 พระองค์และพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ รวมเป็น 108 องค์ ส่วนอีกนัยหนึ่งรูปมงคล 108 คือลายลักษณ์ที่ปรากฏในรอยฝ่าพระพุทธบาทขององค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ปรากฏเป็นภาพพรหม เป็นภาพสัตว์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงพระชาติต่าง ๆ ในอดีตที่พระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีมาเป็นภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่แสดงถึง สถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญและเสด็จดำเนินประทับมาโดยลำดับ และปรากฏเป็นภาพเครื่องราชกุธภัณฑ์วิมานปรางค์ ปราสาททั้งหลาย รวมทั้งหมดเป็นรูปมหามงคล 108 ประการ

            ดังนั้นความเกี่ยวเนื่องด้วยผลแห่งบารมีธรรมนี้ หลวงปู่หมุนจึงให้ตั้งชื่อวัตถุมงคลนี้ว่า “มหาจักรพรรตราธิราช” โดยมอบหมายให้คุณอำนวย เขียวอ่อน เป็นเหลนผู้ดูแลปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น เพื่อหารายได้ไปจัดสร้างสาธารณกุศลสืบต่อไป

 

"พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มหาจักรพรรตราธิราช" 
            วัตถุมงคลที่จัดสร้างของหลวงปู่หมุนยังคงเน้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สุดยอดแห่งตำรับพิชัยสงครามโบราณ และตำรับพระธรรมเก้าโกฏิของสมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ โดยเริ่มตั้งแต่จัดหามวลสาร ฤกษ์ยามในการจัดสร้างและเททอง ขั้นตอนการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวและจบลงที่พิธีกรรมมหาจักรพรรตราธิราช พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามตำราทุกประการ
            1. พิธีเททองหล่อพระกริ่งเป็นปฐมฤกษ์ และเททองหล่อชนวนมวลสาร เพื่อนำไปจัดสร้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2545 ณ วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ และเริ่มต้นจัดสร้างตะกรุดมหาจักรพรรดิ์และเบี้ยแก้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2544
            2. หลวงปู่หมุน อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในกุฏีวัดบ้านจาน ตลอดไตรมาส ปี 2545 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงธันวาคม เป็นเวลากว่า 7 เดือน ในระหว่างนี้ได้เข้าร่วมพิธีจักรพรรดิ์พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยา ในวันที่ 18 กันยายน 2545 โดยมีพระเกจิอาจารย์ 108 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
            3. พิธีมหาจักรพรรตราธิราช ณ อุโบสถวัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดี 5 ธันวามหาราช เป็นครั้งแรกที่จัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ในโบสถ์โบราณแห่งนี้ ซึ่งท่านได้กำหนดฤกษ์ยามในการปลุกเสกด้วยตัวท่านเอง พร้อมทั้งสั่งให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เพื่อทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยพลังฌานสมาบัติชั้นสูง โดยจัดวัตถุมงคลวางรายล้อมบนพาน ปูด้วยผ้ายันต์ล้อมวงสายสิญจน์ ซึ่งวัตถุมงคลปราศจากการห่อหุ้มด้วยวัสดุใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้วัตถุมงคลได้รับกระแสพลังเต็ม ๆ จากบารมีธรรมขั้นสูง และเพื่อความโปร่งใสในการจัดสร้างของหลวงปู่หมุน

            ในพิธีเมื่อได้ฤกษ์เวลา 9.59 น. หลวงปู่หมุนได้จุดเทียนวิปัสสี จุดธูปเทียนสวดมนต์ ด้วยเสียงอันดังสนั่นก้องไปทั่วทั้งโบสถ์ ด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย อัญเชิญบูรพาจารย์ พระพรหมและเทวดาทุกชั้นฟ้า ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 พระฤาษีมหาฤาษีทั้ง 108 องค์ ต่อด้วยบทสวดมหาจักรพรรดิ์ และพระธรรมเก้าโกฏิ อันเป็นคัมภีร์สุดยอดของสมเด็จลุน พอสักครู่ใหญ่ ท่านได้โบกมือทั้งสองพร้อมกับพูดคุยกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่คนธรรมดามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ที่อัญเชิญลงมาประสิทธิภาพพลา-นุภาพความศักดิ์สิทธิ์ พอสักพักใหญ่ท่านก็ยกมือพนมขึ้นไหว้ครูบาอาจารย์ต่าง ๆ พร้อมกับไหว้อธิษฐานจิตไปยังวัตถุมงคล เสร็จแล้วท่านนั่งหลับตามือถือสายสิญจน์สงบนิ่ง จากนั้นท่านได้ใช้นิ้วชี้ขวา ขึ้นชักยันต์จักรพรรดิ์กลางอากาศพร้อมบริกรรมมหาเวทย์มนต์พระกาฬล้อมรอบวัตถุมงคล ต่อมาท่านได้นั่งหลับตาสงบนิ่งเข้าฌานสมาบัติ อธิษฐานจิตแผ่บารมีด้วยกสิณไฟอันกล้าแกร่งของท่านในช่วงนี้ ภาพที่ถ่ายแล้วล้างออกมาปรากฏดวงไฟขาวสะอาดอยู่บนมุมขวาของภาพ ซึ่งเป็นที่น่าแปลกประหลาดเพราะในโบสถ์ที่ปิดประตูมืดมิดปราศจากแสงสะท้อนใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านได้นั่งปรกแผ่อธิษฐานจิตเป็นเวลานานพอสมควร จึงได้ลืมตาขึ้นพนมมือพร้อมด้วยสวดมนต์ประกาศิตพระร่วงที่ออกจากปากหลวงปู่หมุนหลังเสร็จสิ้นพิธี ซึ่งใช้เวลาอธิษฐานจิตปลุกเสกนานกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีคุณอำนวย เขียวอ่อน ศิษย์ดูแลใกล้ชิดเป็นสักขีพยานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ 

 

"ประกาศิตพระร่วงของหลวงปู่ในครั้งนี้"

            "ใครมีวัตถุมงคลรุ่นนี้ ของข้าฯ ไว้บูชา ถ้าเป็นคนดีมีศีล มีธรรม ทำมาหากินสุจริต ขอให้ร่ำขอให้รวย ให้เจริญยิ่งขึ้นไป มีเงินเต็มห้อง มีทองเต็มไห เจริญในลาภยศ สรรเสริญไม่รู้ขาด ถ้าผู้ใดคิดคดโกงคิดร้าย ผลร้ายนั้นสะท้อนกลับไป" 
            "ผู้ใดมีวัตถุมงคลข้าฯ แล้วไปจี้ ไปปล้น คดโกงคนอื่น ทำอาชีพทุจริต ค้ายาเสพติด เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดี ขอให้ฉิบหาย"

ที่มา : ใบฝอยเบี้ยแก้จักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล และข้อมูลจากทางคณะกรรมการจัดสร้างที่ลงประชาสัมพันธ์ในนิตยสารนะโม รวมถึงข้อมูลและรูปภาพประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
Top