พระพุทธรูปปางอภัยทาน

พระพุทธรูปปางอภัยทาน

บทความพระเครื่อง เขียนโดย taipan

taipan
ผู้เขียน
บทความ : พระพุทธรูปปางอภัยทาน
จำนวนชม : 705
เขียนเมื่อวันที่ : อ. - 06 ธ.ค. 2559 - 22:59.54
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

“หลวงพ่ออภัยวงศ์”
เป็นพระประธานประดิษฐานในอุโบสถ
วัดแก้วพิจิตร เมืองปราจีนบุรี
เป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงออกแบบและทรงประทานพระนามว่า “ปางอภัยทาน”
เพื่อทรงประทานแก่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์)
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๔
หล่อด้วยโลหะทองแดงพระเนตรฝังด้วยอัญมณี
มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร ๗ เซนติเมตร
พุทธลักษณ์เหมือนมนุษย์คล้ายศิลปะพระพุทธรูปคันธารราษฎร์ของอินเดีย
การวางท่าของพระหัตถ์มีรูปแบบคล้ายกันกับพระพุทธรูปปางขอฝน

พระพุทธรูปปางอภัยทาน
พระพุทธรูปปางอภัยทาน
Top