ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย

บทความพระเครื่อง เขียนโดย ลูกพระใส

ลูกพระใส
ผู้เขียน
บทความ : ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จำนวนชม : 1286
เขียนเมื่อวันที่ : ส. - 10 ม.ค. 2552 - 17:23.21
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

๓. พระสังข์    พ.ศ. ๒๔๑๐  –  พ.ศ. ๒๔๒๗

๔. พระจันทร์พ.ศ. ๒๔๒๗ – พ.ศ. ๒๔๔๓

๕.  พระเหมือย พ.ศ. ๒๔๔๓ – พ.ศ. ๒๔๕๐

 ๖.  พระมุ้ย   พ.ศ. ๒๔๕๐ – พ.ศ.  ๒๔๖๕

 ๗.  พระอุ่นพ.ศ. ๒๔๖๕ – พ.ศ. ๒๔๗๕

 ๘.  พระครูใบฎีกาเมืองพ.ศ. ๒๔๗๕ – พ.ศ. ๒๔๗๙

 ๙.   พระอ่าง  พ.ศ. ๒๔๗๙ – พ.ศ. ๒๔๘๖

 ๑๐. พระนวน ( เขมจารี )  พ.ศ. ๒๔๘๙ – พ.ศ. ๒๔๙๑

 ๑๑. พระเวทีวุฒิกร (ชัชวาล ชุตินธโร )พ.ศ. ๒๔๙๑ – พ.ศ. ๒๔๑๕

 ๑๒. พระเทพปริยัติมุนี ( นวน เขมจารี ) พ.ศ. ๒๔๑๕ – พ.ศ. ๒๔๓๓

 ๑๓. พระเทพมงคลรังษี ( คำบ่อ อรุโณ ) พ.ศ. ๑๕๓๓ – ปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จากอดีต – ปัจจุบัน

๑. พระญาคูหลักคำ พ.ศ. ๒๓๘๒ - พ.ศ. ๒๓๔๘

๒. พระครูพู่  พ.ศ. ๒๓๔๘ – พ.ศ. ๒๔๑๐

                   
Top