วาทะธรรมของ ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (ส.อ.รวบรวม)

วาทะธรรมของ ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (ส.อ.รวบรวม)

บทความพระเครื่อง เขียนโดย knug1

knug1
ผู้เขียน
บทความ : วาทะธรรมของ ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (ส.อ.รวบรวม)
จำนวนชม : 1008
เขียนเมื่อวันที่ : ศ. - 17 ก.ค. 2552 - 10:02.30
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

      ๑.จิต ของเรามันไม่หยุด จะให้มันนิ่ง มันก็ไม่นิ่ง เที่ยวก่อภพน้อย ภพใหญ่ อยู่ตลอดเวลา ภวา ภเว สัมถวันติ

      ๒.ลางคน วัดก็ไม่เข้า พระเจ้าก็ไม่นบ วันศีลก็ไม่ละ วันพระก็ไม่ถือ แล้วจะเอาดีมาจากไหน?..

      ๓.กิเลส ทั้งหลาย มันเกิดจากภายใน ทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากภายใน สุขทั้งหลายมันก็เกิตจากภายใน

      ๔.ตัวบุญ คือใจสบาย เย็นอกเย็นใจ  ตัวบาป คือใจไม่สบาย ใจเดือดร้อน

      ๕.ต้องนั่งพิจารณาดู ให้มันรู้ ให้มันเห็น ไม่ต้องไปหาที่ไหน ดูสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรานี่หละ มันมืดหรือมันสว่าง 

วาทะธรรมของ ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร   (ส.อ.รวบรวม)
วาทะธรรมของ ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร   (ส.อ.รวบรวม)
Top