เบ็ญจพอดี (ถอดความ)

เบ็ญจพอดี (ถอดความ)

บทความพระเครื่อง เขียนโดย Sunday

Sunday
ผู้เขียน
บทความ : เบ็ญจพอดี (ถอดความ)
จำนวนชม : 1157
เขียนเมื่อวันที่ : จ. - 10 ส.ค. 2552 - 12:38.24
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ : อ. - 11 ส.ค. 2552 - 05:28.05
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

      วันก่อนได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า "อาณาจักพระเครื่อง"  เล่มที่ 69 เป็นหนังสือเก่า  ราคา  8 บาท  พิมพ์ปีไหน..ไม่ได้ระบุไว้ ด้านหน้าเป็นรูปเหรียญ พระพุทธวิริยากร  ราชบุรี  กระดาษที่ใช้ ณ ตอนนี้แดงกรอบ  จะหยิบจะจับต้องเบา ๆ เกรงว่าจะขาด  นับเป็นหนังสือที่เก่ามาก  มีข้อเขียนน่าสนใจอยู่มากมาย  มาสะดุดตาสะดุดใจในข้อเขียนของ "หมานคุง"  เรื่อง เบ็ญจพอดี  เข้าให้  ท่านได้พูดถึงความพอดีในการมีไว้ซึ่งพระเคื่อง  นับว่าสนใจ  ท่านว่าพระชุดเบญจภาคี  ใคร ๆ ก็อยากมี  อยากได้  แต่จะมีสักกี่คนกันที่มีไว้ครอบครอง  ท่านจึงกล่าวแนะนำไว้ว่า  ลองเสาะหาพระชุด "เบญจพอดี"  มาไว้บูชากันดีไหม  ในชุดประกอบไปด้วย พระเนื้อชิน  ดิน ผง เหรียญ และพระปิดตา  ครบห้าองค์พอดี  ท่านว่าไว้ดังนี้
     1.  พระเครื่องเนื้อโลหะ (เนื้อชิน)  หมายถึงพระเครื่องที่สร้างจากโลหะที่ละลายด้วยความร้อน  จากการหลอมละลาย  ด้วยความร้อนจัด ๆ จัดว่ามีคุณวิเศษ ด้าน "มหาอุตต์  เพราะสำเร็จด้วย  เตโชธาตุ เป็นสำคัญ
     2.  พระเนื้อดิน  คือพระที่ใช้ความร้อนพอประมาณ  ประกอบด้วยอานิสงฆ์ขนาด มัชฌิมา  คือทั้งด้านเมตตามหานิยม  และด้านมหาอุตต์  ทั้งสองประการ  จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเพราะสำเร็จด้วย ปฐวีธาตุ และเตโชธาตุ  ทั้งสองอย่างเลยที่เดียว
      3.  พระเนื้อผง  เนื้อปูนปั้น รวมทั้งดินดิบ  เนื้อว่านต่าง ๆ จัดว่าเป็นประเภทเนื้อดิบ  คือไม่ผ่านความร้อนเลย  ยอมถือว่าอุดมด้ยพุทธคุณฝ่ายมหานิยม  เพราะสำเร็จด้วยปฐวีธาติและอโปธาตุ อันเป็นของเย็น
     4.  เหรียญ  พระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ ที่มักได้รับการอธิษฐานจิต แผ่เมตตาจิต  ปลุกเสก  พุทธาภิเษก  จากเกจินั้น ๆ ด้วยพุทธมนต์ หรือเวทย์มนต์คาถา  พระธรรมคำสังสอนของพระพุทธองค์  มาเป็นเกาะกำบังตน
     5.  พระปิดตา หรือ ภควัม  ถือกันว่าอุดมด้วยลาภสักการะ  เมตตามหานิยม  ในขณะเดียวกันก็เข้มขลังด้วยมหาอุตต์  แคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันธ์  เรียกได้ว่าพร้อมสรรพเลยที่เดียว  ท่านถือว่าเป็นกองหนุน  เมื่อองค์ใดองค์หนึ่งหย่อนสมรรถภาพ  องค์นี้แหละเสริม  ดุจ "คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย หลายคนสบาย" 
     ทั้งห้าอย่างนี้จะคล้องพระอะไร  ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันเลือกบูชาตามแต่ใจปรารถนา  ความศรัทธา  ความบริสุทธิ์ของใจ  พุทธคุณของพระองค์นั้น ๆ ท่านยังแนะนำอีก ว่า  "ข้อสำคัญขอให้  พอดี เถอะ  เป็นสบายใจ" 
     เพื่อได้อ่านข้อความของท่าน  "หนานคุง"  แล้วโดนใจ  อดนำมาเสนอไม่ได้  แถมได้ช่องทาง  เลือกบูชาพระชุด  "เบญจพอดี"  มาคล้องคอด้วย ให้พอดีกับฐานะ  พอดีกับความพอใจ มีความหมายให้เข้าใจ  ก็ขอกราบขอบพระคุณท่าน "หนานคุง"  ที่ให้ข้อคิดไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Top