มีดเทพศาสตราหลวงพ่อจ้อย หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร

มีดเทพศาสตราหลวงพ่อจ้อย หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร

บทความพระเครื่อง เขียนโดย supperA

supperA
ผู้เขียน
บทความ : มีดเทพศาสตราหลวงพ่อจ้อย หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
จำนวนชม : 14823
เขียนเมื่อวันที่ : อา. - 23 ส.ค. 2552 - 07:28.18
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ : อา. - 23 ส.ค. 2552 - 07:32.55
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

มีดเทพศาสตราวุธ หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร มหาเถระผู้ทรงคุณแลเป็นที่เคารพของชาวนครสวรรค์ ผู้สืบทอดตำรามีดเทพศัสตราจากหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ซึ่งหาคณาจารย์ที่สืบทอดน้อยลงในปํจจุบัน

อุปเท่ห์การใช้มีดเทพศาสตราวุธนั้น โบราณาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าต้องผีเข้าเจ้าสิงทำให้เกิดวิปริต แสดงอาการต่างๆ เช่นร้องโหยหวนท่านให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วว่าพระคาถาดังนี้ "สักกัสสะ วะชิราวุธัง ปะลายันติ" แล้วนำมีดเทพศาสตราวุธนี้ วางบนศีรษะผู้โดนผีเข้าผีที่สิงอยู่จะออกทันที


จากนั้นให้เอาปลายมีดจุ่มลงในน้ำบริกรรมคาถาแบบดังกล่าวอีก ๗ ทีแล้วเอาน้ำให้กิน ภูติผีปีศาจจะอยู่ไม่ได้เลย

การใช้มีดเทพศาสตราวุธหลวงพ่อจ้อย
เวลาเดินทางไปไหนให้พกติดตัวเสมอ ก่อนที่จะใช้ระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์และคุณบารมีหลวงพ่อจ้อยตั้งจิตอธิฐานได้ตามปรารถนา.

คาถาบูชามีดเทพศาสตราหลวงพ่อจ้อย
ท่านให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วว่าพระคาถาดังนี้ "สักกัสสะ วะชิราวุธัง ปะลายันติ"

มีดเทพศาสตราหลวงพ่อจ้อย หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
มีดเทพศาสตราหลวงพ่อจ้อย หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
Top