TOP 100 ประมูลที่มีมูลค่าสูงสุด ในหมวดครูบาคำแสน วัดสวนดอก - หลวงปู่หล้า วัดป่าตึง - ครูบาอินตา วัดห้วยไซ - ครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง

TOP 100 ประมูลที่มีมูลค่าสูงสุด ในหมวดครูบาคำแสน วัดสวนดอก - หลวงปู่หล้า วัดป่าตึง - ครูบาอินตา วัดห้วยไซ - ครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง

รายการประมูล TOP 100 ในหมวดครูบาคำแสน วัดสวนดอก - หลวงปู่หล้า วัดป่าตึง - ครูบาอินตา วัดห้วยไซ - ครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง

Top