17 ปีแห่งการจัดสร้างกับคำว่ามากประสบการณ์!!! เหรียญ (((((((((( ปลดหนี้ )))))))))) พ่อท่านซัง

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคใต้

17 ปีแห่งการจัดสร้างกับคำว่ามากประสบการณ์!!! เหรียญ (((((((((( ปลดหนี้ )))))))))) พ่อท่านซัง

17 ปีแห่งการจัดสร้างกับคำว่ามากประสบการณ์!!! เหรียญ (((((((((( ปลดหนี้ )))))))))) พ่อท่านซัง 17 ปีแห่งการจัดสร้างกับคำว่ามากประสบการณ์!!! เหรียญ (((((((((( ปลดหนี้ )))))))))) พ่อท่านซัง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง 17 ปีแห่งการจัดสร้างกับคำว่ามากประสบการณ์!!! เหรียญ (((((((((( ปลดหนี้ )))))))))) พ่อท่านซัง
รายละเอียด17 ปีแห่งการจัดสร้างกับคำว่ามากประสบการณ์!!! เหรียญ (((((((((( ปลดหนี้ )))))))))) พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง!!! {เนื้อทองขาว:อัลปาก้าแจกกรรมการ!!!(ลพ.สังข์/ลพ.นวล/ลพ.เนียม ร่วมเสก)}

:::- เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ พระครูอรรถธรรมรส ( พ่อท่านซัง ) วัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่น มณฑปตรีมุข พ.ศ.2544

:::- เนื้อทองขาว ((( อัลปาก้าแจกกรรมการ ))) จำนวนสร้างน้อยมากครับ

:::- ถือเป็นรุ่นที่ 8 : เลขมหามงคล

:::- การวางรูปแบบของเหรียญ : @@@ งามทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ เข้มขลังย้อนยุค @@@

:::- ด้านหน้าของเหรียญ : เป็นรูปเหมือนของพ่อท่านซังครึ่งรูป ด้านล่างมีอักษรว่า : พระครูอรรถธรรมรส (พ่อท่านซัง) มีอุนาโลมประกบหัวท้าย

- ด้านหลังของเหรียญ : เป็นรูปมณฑปตรีมุข , ด้านบน : มีพระพุทธเจ้า , ตรงกลาง : เป็นยันต์ ((( อิสะวาส ))) อันถือว่าเป็น ((( หัวใจแห่งประไตรปิฏก ))) กับยันต์ ((( พุทธสังมิ ))) ยันต์ ((( หัวใจพระพุทธเจ้า ))) ด้านล่าง : มีอักษรว่า มณฑปตรีมุข 2544

:::- วัตถุประสงค์ : เพื่อนำรายได้ (((((((((( ปลดหนี้ )))))))))) จากการสร้างมณฑปตรีมุขประดิษฐานพ่อท่านซังและพ่อท่านสังข์
:::- โดยมี : พ่อท่านสังข์ ศีลคุณ วัดดอนตรอ ประธานฝ่ายสงฆ์
:::- พระคณาจารย์พุทธาภิเษก :
:::- หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ
:::- หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร
:::- หลวงพ่อนวล วัดไสหร้า
:::- หลวงพ่อจบ วัดธาราวดี
:::- หลวงพ่อรื่น วัดน้ำพราย
:::- หลวงพ่อชื่น วัดทุ่งชน
:::- พระอาจารย์มหาชน วัดโคกเนียน จังหวัดพัทลุง
:::- หลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม จังหวัดพัทลุง
:::- หลวงพ่อทัตต์ วัดท่าจีน จังหวัดตรัง
:::- ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย อาทิเช่น ชนวนรวมของภาคใต้ แผ่นยันต์และตะกรุด 119 ดอก แผ่นทอง นาก เงิน พระคณาจารย์ทั่วภาคใต้ ลงจารอักขระ 738 แผ่น ชนวนพระพุทธสิหิงค์ ปี 2517 เป็นต้น
:::- รายนามพระคณาจารย์ที่ได้ลงอักขระแผ่นยันต์ และชนวนศักดิ์สิทธิ์จากวัดต่าง ๆ ทั้งภาคใต้
1. ชนวนและแผ่นยันต์หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. แผ่นยันต์หลวงพ่อนวล วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ชนวนแผ่นยันต์หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. แผ่นยันต์หลวงพ่อนารถ วัดควนสระบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. แผ่นยันต์พระอาจารย์ชัย พันธมุตตโต วัดบางไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. แผ่นยันต์หลวงพ่อจบ วัดธาราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. แผ่นยันต์พระอาจารย์มหาแปรง วัดพระศรีอาธย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. แผ่นยันต์หลวงพ่อไข่ วัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. แผ่นยันต์เก่าหลวงพ่อเลื่อน วัดวังรีบุญเลิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดกำไก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. แผ่นยันต์หลวงพ่อรื่น วัดน้ำพราย จังหวัดตรัง
12. แผ่นยันต์หลวงพ่อห้อง วัดโคกยาง จังหวัดตรัง
13. แผ่นยันต์หลวงพ่อชื่น วัดทุ่งชน จังหวัดตรัง
14. แผ่นยันต์หลวงพ่อทัตต์ วัดท่าจีน จังหวัดตรัง
15. ชนวนและแผ่นยันต์พระอาจารย์ประสูตร วัดถ้ำพุทธโฆษี จังหวัดตรัง
16. แผ่นยันต์หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง
17. หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จังหวัดพัทลุง
18. แผ่นยันต์หลวงพ่อแดง วัดควนนางพิมพ์ จังหวัดพัทลุง
19. แผ่นยันต์หลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม จังหวัดพัทลุง
20. แผ่นยันต์พระอาจารย์เณร วัดโคกเนียน จังหวัดพัทลุง
21. แผ่นยันต์พระอาจารย์มหาชวน วัดโคกเนียน จังหวัดพัทลุง
22. แผ่นยันต์หลวงพ่อแก้ว วัดแหลมดิน จังหวัดพัทลุง
23. ชนวนพระพุทธมิ่งมงคล (เขากง) จังหวัดนราธิวาส
24. ชนวนพระประธานวัดพิศาลนฤมิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
25. ชนวนหลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย จังหวัดพังงา
26. ชนวนพระพุทธสิหิงค์ ปี 2517 จังหวัดนครศรีธรรมราช
27. ชนวนพระประธานวัดถลุงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
28. ชนวนพระกริ่งศรีวิชัยนามปี 12 นักกษัตริย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
29. ชนวนกริ่ง 93 พ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
30. ชนวนพ่อท่านซัง 100 ปี ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
31. ชนวนพระสังกัจจายนะ หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
32. แผ่นยันต์หลวงพ่อเนื่อง วัดสวนจันทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
33. แผ่นยันต์พระสมุห์ชิ้น วัดดอนพยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
34. แผ่นยันต์หลวงพ่อบุญมาก วัดท่าเสม็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช
35. แผ่นยันต์หลวงพ่อพัฒน์ วัดกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
36. แผ่นยันต์หลวงพ่อสุระ (แผ่นยันต์เก่า) จังหวัดยะลา
37. ชนวนหลวงพ่อรัต วัดโฆษาวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38. ชนวนเจ้าคุณโมลี วัดแหลมทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
39. แผ่นยันต์หลวงพ่อท้วม วัดท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
40. แผ่นยันต์หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ จังหวัดปัตตานี
41. แผ่นยันต์หลวงพ่อทอง วัดสำเภาเชย จังหวัดปัตตานี
42. ตะกรุดหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช
43. โลหะบ้านเชียง และใบจักรเรือวิ่งสองคาบมหาสมุทร จังหวัดอุดรธานี
44. แผ่นยันต์หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม จังหวัดนราธิวาส
45. ชนวนวัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร
46. ชนวนวัดกษัตริยติยาราม กรุงเทพมหานคร
47. ตะกรุดหลวงพ่อแสง วัดในเตา จังหวัดตรัง
48. ตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังกระภูมิ จังหวัดตรัง
49. แผ่นยันต์เกจิอาจารย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพรและทั่วภาคใต้

:::- มีพิธีเททองในวัด และ มีพุทธาภิเษกใน อุโบสถของวัดวัวหลุงต่อหน้าองค์พระประทาน ซึ่งมี ((( อัฐิของพ่อท่านซังบรรจุในทรวงอก ))) จึงเปี่ยมไปด้วย : พุทธคุณอันเลิศล้ำ ขลังด้วยอานุภาพ

:::- เหรียญทุกรุ่นของพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง ((( ล้วนเป็นเหรียญตาย ))) ได้รับความนิยมเพราะ : ใช้แล้วมีประสบการณ์มากมาย

:::- องค์ที่ลงในภาพ สภาพสวยสมบูรณ์ เดิม ๆ ไม่ผ่านการใช้งาน สร้างน้อย (((ราคาเบากว่าศูนย์พระมากครับ))) นับเป็นสิ่งมงคลที่ทรงคุณค่า ครบเครื่องเรื่องพุทธคุณ เหมาะสำหรับบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลหรือฝากญาติผู้ใหญ่ในงานเทศกาลต่าง ๆ เสริมดวงชะตาชีวิตครับ พระแท้ พิธี/เกจิดี ราคาไม่แพง @@@ รับประกันความแท้ตลอดชีวิต เก๊คืนเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

:::- ข้อมูลรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายมีอยู่ในหนังสือประวัติพระครูอรรถธรรมรส (พ่อท่านซัง) วัดวัวหลุง หน้าที่ 122
ราคาเปิดประมูล1,150 บาท
ราคาปัจจุบัน1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 23 พ.ค. 2561 - 20:47.26
วันปิดประมูล ศ. - 08 มิ.ย. 2561 - 11:43.56 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0858874683
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 07 มิ.ย. 2561 - 11:43.56
กำลังโหลด...
Top