สีวลี!!! พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน นครศรีฯ!!! พุทธคุณ : เด่นด้านโชคลาภ!!! - webpra

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคใต้

สีวลี!!! พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน นครศรีฯ!!! พุทธคุณ : เด่นด้านโชคลาภ!!!

สีวลี!!! พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน นครศรีฯ!!! พุทธคุณ : เด่นด้านโชคลาภ!!! สีวลี!!! พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน นครศรีฯ!!! พุทธคุณ : เด่นด้านโชคลาภ!!!
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง สีวลี!!! พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน นครศรีฯ!!! พุทธคุณ : เด่นด้านโชคลาภ!!!
รายละเอียด+++ สีวลี!!! พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน นครศรีฯ!!! พุทธคุณ : เด่นด้านโชคลาภ!!! +++:::- รูปหล่อพระสีวลี พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณจัตตุพลปันนาราม(วัดบางเนียน) อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช:::- รุ่นยกรูปปั้นเข้าหอพ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ เพื่อประดิษฐานบนมณฑป วัดบางเนียน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๔๙:::- ขนาดความสูง ๓.๗ เซนติเมตร:::- พิมพ์พิเศษแจกกรรมการ:::- พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ เสกเดี่ยว ณ วัดบางเนียน เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๓๙ น.:::- จำนวนสร้างน้อยมากเพียง ๒,๐๐๐ องค์:::- สภาพคัดสวย ไม่มีกล่อง รับประกันความแท้ตลอดชีวิต เก๊คืนเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์:::- เนื้อชนวน : ชนวนพระแม่เศรษฐี วัดร่อนนา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช , ชนวนหล่อรูปเหมือนพ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ วัดบางเนียน , ชนวนหล่อพระประธานในอุโบสถ วัดถลุงทอง , ชนวนวัดสุทัศน์เทพวนาราม รุ่นจอมทัพไทย , ชนวนหล่อหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม , ชนวน ๒๒๗ พระเกจิอาจารย์ (หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน) , ชนวนพระสังกัจจาย์ พระอาจารย์เนียม วัดบางไทร , ชนวนพระสีวลี วัดพระมหาธาตุ , ชนวนพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นมณฑปตรีมุข , สินแร่ ๗ ชนิด ๗ เหมือง , แผ่นยันต์พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ ๑ กิโลกรัม เป็นต้น:::- พระสีวลีเถระ เอตทัคคะทางเป็นผู้มีลาภมาก : พระสีวลีจาริกไปที่แห่งใด ลาภสักการะย่อมบังเกิดมีแก่ท่านในที่นั้นเสมอ และหากหมู่พระภิกษุสงฆ์ต้องธุดงค์ในถิ่นกันดาร พระบรมศาสดาจะมีพระดำรัสให้พระสีวลีเดินทางไปด้วยเสมอ เนื่องด้วยเทพยดาทั้งหลายที่สถิตในป่า นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย จะจัดอาหารบิณฑบาตและจัดสถานที่พักไว้ถวายพระสีวลี และจากการที่เราสักการะกราบไหว้บูชาท่านจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น รวมถึงความสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์:::- รอบฐานมีโค๊ต อ : พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ อายุ ๑๐๓ ปี เปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง พระเกจิอาจารย์จอมขมังเวทย์ ๑ ศตวรรษ ๕ แผ่นดิน ทองทั้งแท่ง เพชรแท้แห่งลุ่มน้ำปากพนัง:::- ตาลปัตร : เครื่องแสดงฐานะของพระสงฆ์/ใช้พัดให้เกิดลมเย็นสบาย/พัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์/ใช้สำหรับพัดโบกวีสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ สิ่งอัปมงคล:::- บาตร/กาน้ำ : ความอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สินเงินทอง ไม่อดไม่อยาก:::- ย่าม : ชีวิตพร้อมด้วยจัตุปัจจัย/ไม่ย่ามใจใช้จ่ายเกินพอดี:::- ที่ย่ามมีโค๊ต ตัว นะ โภคทรัพย์ : นะเศรษฐี/นะไม่/นะอย่า คือ ช่วยคุ้มครอง ปกป้อง รักษาภัยพิบัติต่าง ๆ นานา รวมทั้งอุบัติภัย อุบัติเหตุต่าง ๆ รวมทั้งค้าขายกิจการ การค้าดี การงานดี:::- ไม้เท้า : มีคนคอยช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ค้ำจุน:::- การก้าวเท้าขวา : การเริ่มต้นใหม่ในทุก ๆ เรื่อง ควรจะเริ่มด้วยการก้าวเท้าขวา เชื่อกันว่าจะนำเอาความโชคดีมาตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มงานใหม่ การเดินทาง หรือการแต่งงาน ต้องเริ่มต้นด้วยการก้าวเท้าขวาก่อนเสมอ:::- คำบูชาพระสีวลี (พระฉิม) : อิมินา สักกาเรนะ สีวะลีเถรัง อภิปูชะยามิ สีวลี จะ มหาเถโร อินโท พรัมมาจะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ นะชาลิติ นะชาลิติ นะชาลิติ:::- คาถาขอลาภพระสีวลี (ประจำวัน):::- วันอาทิตย์(ให้ภาวนา๖จบ) : ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะฯ:::- วันจันทร์(ให้ภาวนา๑๕จบ) : ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะฯ:::- วันอังคาร(ให้ภาวนา๘จบ) : ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ:::- วันพุธ(ให้ภาวนา๑๗จบ) : ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหาฯ:::- วันพฤหัสบดี(ให้ภาวนา๑๙จบ) : ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ:::- วันศุกร์(ให้ภาวนา๒๑จบ) : ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ:::- วันเสาร์(ให้ภาวนา๑๐จบ) : ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ประสิทฺธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะฯ:::- การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบ ๗ วันได้ยิ่งดี ในกรณีที่ท่านต้องการจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะต้องติดต่อธุรกิจสำคัญใดๆในวันนั้น ให้สวดคาถาบูชาพระสีวลี(พระฉิม)ก่อน แล้วต่อด้วยคาถาขอลาภพระสีวลีประจำวันตามกำลังวันของวันนั้นๆ จะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนา ค้าขายดี มีราศีดีนักแล:::- ประวัติพ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ เป็นชาวจังหวัดสงขลา พ่อท่านเอื้อม อุปสมบทเมื่ออายุ ๕๐ ปี ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง โดยการออกจาริกธุดงค์เพื่อแสวงหาโมกขธรรม เดินธุดงค์ไปตามป่า เขา ขึ้นไปทางเหนือถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และลงใต้จดชายแดนมาเลเซีย ระหว่างธุดงค์ปักกรดตามป่า ถ้ำ และเดินข้ามภูเขาน้อยใหญ่รวม ๖๙ ลูก การปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดของพ่อท่านเอื้อมจึงเชื่อกันว่า พ่อท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูง ในระหว่างธุดงค์ พ่อท่านเอื้อมได้สร้างวัดตามสถานที่ต่างๆ รวม ๗ วัด(๑.วัดท้ายทะเล อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช/๒.วัดไสไท อ.เมือง จ.กระบี่/๓.สำนักสงฆ์เขาวงแหวน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง/๔.วัดบางเนียน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช/๕.สำนักสงฆ์คลองสะเดา อ.เมือง จ.ชุมพร/๖.สำนักสงฆ์เนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช/๗.สำนักสงฆ์ควนเขาดิน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี)...นอกจากศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแล้ว พ่อท่านยังได้ศึกษาค้นคว้าทางไสยเวทและวิทยาคมทั้งศาสตร์อิสลาม พราหมณ์ ขอมและพุทธ มาตั้งแต่อายุ๑๖ปีจนถึงปัจจุบัน(อายุ๑๐๓ปี) จึงทำให้พ่อท่านมีความรู้แตกฉาน ลึกซึ้งและแกร่งกล้าทางด้านไสยศาสตร์ เวทมนต์ คาถาอาคมในทุกด้าน พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ จึงเป็นพระเกจิอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งของภาคใต้ที่มีตบะบารมีอันสูงยิ่ง วัตถุมงคลที่พ่อท่านอธิษฐานจิตหรือปลุกเสกจะมีอิทธิปาฏิหาริย์และประสบการณ์ทางด้านคงกระพัน แคล้วคลาด คุ้มครอง โชคลาภ และเมตตามหานิยม ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่นำไปบูชาจนนับครั้งไม่ถ้วน ศิษยานุศิษย์ ผู้ศรัทธาและบุคคลทั่วไปจึงเคารพนับถือ ศรัทธา แสวงหาวัตถุมงคลของพ่อท่านไว้บูชา และไปคารวะกราบไหว้พ่อท่านกันมากมายตลอดเวลา…:::- มีมาแบ่งให้พี่ ๆ ได้เช่าบูชาเหลือน้อยมากแล้วครับ!!! ::- พ่อท่านเอื้อมยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของทหารชายแดนภาคใต้ช่วงที่มีประสบการณ์โดนยิงไม่เข้า และโดนกับระเบิดไม่ระเบิด ปัจจุบันเซียนใหญ่ในพื้นที่แอบไล่เก็บเงียบ:::- หัวข้อ : ปาฏิหาริย์ "หลวงปู่เอื้อม" อายุกว่า 102 ปี รถคว่ำ..ไม่เป็นอะไร?:::- ปาฏิหาริย์หลวงปู่เอื้อม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคใต้ นั่งฟอร์จูนเนอร์เสียหลักพลิกคว่ำชนต้นไม้พังยับเยิน แต่คนในรถปลอดภัย ส่วนหลวงปู่ไม่เป็นอะไรเลย ศิษย์นำส่งร.พ. หมอพยาบาลงงฉีดยา ไม่เข้า ลูกศิษย์ต้องเอาน้ำลายหลวงปู่ทาจึงฉีดได้ หลังรู้ข่าวชาวบ้านต่างพากันไปดูรถที่จอดไว้ในโรงพักทุ่งสง พร้อมนำเลขทะเบียนไปซื้อหวยอีกด้วยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ส.ค. พ.ต.ต.สมมาตร จันทบาล สวส.สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถ เหตุเกิดบนถนนเอเชีย สายสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ หลังรับแจ้งแล้วจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนจะรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์เมื่อไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นบริเวณคูระบายน้ำกลางถนนสี่เลน พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน กค-182 ชุมพร จอดอยู่ในร่องระบายน้ำในสภาพรถพังยับเยิน กระจกหน้ารถแตกร้าวไปทั้งบาน โดยรถคันดังกล่าวอัดก๊อบปี้ติดอยู่กับต้นไม้ในเกาะกลางถนน ภายในรถเบาะหลังพบว่ามีพระภิกษุ 2 รูปนั่งอยู่ และมีสามเณรนั่งคู่กับคนขับ ซึ่งด้านข้างประตูเปิดไม่ออก เจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงใช้ชะแลงงัดประตูออกมาและรีบนำคนขับรวมทั้งพระภิกษุภายในรถส่งโรงพยาบาลทุ่งสง ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยรถเสียหลักตกลงมาในร่องระบาย และชนต้นไม้ล้มขาดไปจำนวน 3 ต้นจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถคันดังกล่าวมีคนโดยสารมาทั้งหมด 4 คน โดยมีนายเอิบ แสงสุวรรณ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นคนขับรถ มีหลวงปู่เอื้อม กตปุญโญ อายุ 102 ปี เจ้าอาวาสวัดบางเนียน ม.2 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พระสัมพันธ์ ชูวงศ์ อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นพระลูกวัดและพระติดตามหลวงปู่เอื้อมนั่งอยู่เบาะหลัง และมีสามเณรก้อง อรุณจิต อายุ 16 ปี นั่งคู่คนขับ โดยเดินทางมาจาก จ.ชุมพร เพื่อเดินทางกลับวัดบางเนียน ขณะที่รถวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งลงร่องระบายน้ำเกาะกลาง ชนต้นไม้ล้มขาดไป 3 ต้น รถพังเสียหายยับเยิน โดยที่หลวงปู่เอื้อมไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย รวมทั้งสามเณรและคนขับ ส่วนพระสัมพันธ์ได้รับบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าร้าวด้านของสามเณรก้องกล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุนั้นเดินทางมาจากสำนักสงฆ์คลองสะเดา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยออกเดินทางตั้งแต่เวลา 04.30 น. โดยตนนั่งหน้าคู่กับคนขับ ขณะโชเฟอร์จะแซงรถคันข้างหน้าแต่แซงไม่พ้น จึงเสียหลักพุ่งลงข้างทาง ตนเอามือล้วงไปในย่ามที่มีวัตถุมงคลของอาจารย์เอื้อม รุ่นสะท้านภพองค์ใหญ่ที่ติดตัวตลอดมากำไว้แน่น และตนรู้สึกว่าตัวเองกระแทกกับคอนโซลอย่างจัง แต่ตนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ เมื่อนึกได้หันไปดูอาจารย์ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ และอาจารย์อยู่ในสภาพที่ยังงงๆ มากกว่าและหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำอาจารย์เอื้อมมาตรวจสภาพร่างกายที่ร.พ.ทุ่งสง และนำเข้าห้องพักที่ตึกพิเศษชั้น 5 โดยตรวจสอบอาการอย่างละเอียดพบว่าหลวงปู่เอื้อมได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคางมีรอยฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆ ก็มีรอยฟกช้ำเล็กน้อย มีเพียงพระสัมพันธ์ที่อาการหนักกว่าเพื่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร.พ.ทุ่งสงมีแพทย์และพยาบาลเข้ามาดูแลอาการของหลวงปู่เอื้อมอย่างใกล้ชิด โดยหลวงปู่เอื้อม ซึ่งทางหมอและพยาบาลก็จะฉีดยาแก้ปวดเมื่อยให้ โดยขออนุญาตหลวงปู่ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจที่หมอฉีดยาไม่เข้า ลูกศิษย์ต้องเอาน้ำลายหลวงปู่มาทาที่บริเวณจะฉีดยาจึงฉีดได้ สร้างความแปลกใจแก่แพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยเมื่อฉีดยาแล้วหมออนุญาตให้พาหลวงปู่กลับวัดได้สำหรับหลวงปู่เอื้อมนั้นถือเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ โดยหลวงปู่จะเดินทางไป-มาระหว่าง จ.ชุมพรและนครศรีธรรมราช เพราะมีวัดและสำนักสงฆ์ที่ต้องดูแลถึง 7 แห่งด้วยกัน หลวงปู่เอื้อมถือเป็นเกจิชื่อดังที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย และเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป ในยุคที่องค์พ่อจตุคามรามเทพกำลังโด่งดัง หากจตุคามฯ รุ่นไหนที่มีหลวงปู่เอื้อมไปร่วมพิธีปลุกเสกก็จะเป็นที่ฮือฮาตลอดโดยหลวงปู่เอื้อมจะไม่ค่อยรับนิมนต์ไปปลุกเสกให้บ่อยนักแต่จะดูที่เป็นการกุศลจริงๆ หลวงปู่เอื้อมนั้นเป็นพระไม่ค่อยพูด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากข่าวหลวงปู่เอื้อมรถพลิกคว่ำเผยแพร่ออกไป ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันแห่ไปดูรถที่จอดอยู่หน้า สภ.ทุ่งสง ซึ่งเมื่อเห็นสภาพรถที่พังยับเยินแล้วต่างก็พูดวิจารณ์กันว่าหากดูสภาพรถแล้วไม่น่าจะมีใครรอด ซึ่งเป็นความอัศจรรย์และฮือฮาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เอื้อม โดยจดหมายเลขทะเบียนรถเพื่อซื้อหวยกันอย่างคึกคักทั้งวัน:::- ที่มา : จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖๔๖๕ ข่าวสดรายวัน
ราคาเปิดประมูล250 บาท
ราคาปัจจุบัน300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 21 มิ.ย. 2561 - 08:22.43
วันปิดประมูล ส. - 23 มิ.ย. 2561 - 14:00.47 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0858874683
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 22 มิ.ย. 2561 - 14:00.47
กำลังโหลด...
Top