พระผงเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น2

ประมูล หมวด:พระเกจิสายนครปฐม

พระผงเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น2

พระผงเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น2 พระผงเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น2 พระผงเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น2
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระผงเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น2
รายละเอียดพระผงเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม รุ่น2 สร้างปี พ.ศ.2535 ทำพิธีพุทธามังคลาภิเษก ณ โบสถ์วัดกลางบางแก้ว ในวันเสาร์ที่30 พฤษภาคม 2535ในเวลา 13.39 น. อันได้ตำแหน่ง มหัทธโนฤกษ์ คือฤกษ์แห่งผู้มีทรัพย์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานจุดเทียนชัย และได้นิมนต์พระคณาจารย์มาร่วมพิธีพุทธมังคลาภิเษก ดังนี้คือ
1. พระครูสิริชัยคณารักษ์ (สนั่น) เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
2. พระอาจารย์เจือ ปิยะสีโล วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
3. พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
4. พระครูเกษมนวกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
5. พระครูเกษมธรรมรักษ์ (ยะ) วัดท่าข้าม จ.นครปฐม
6. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
7. พระครูปุริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
8. พระครูวิชัยวุฒิคุณ (ดี) วัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม
9. พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม
10. พระครูสุนทรวุฒิคุณ (พุฒ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
11. พระครูชัยสิทธิ์วิศาล (ลำเจียก) วัดศาลาตึก จ.นครปฐม
12. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
13. พระครูกาญจโนปมคุณ (ลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
14. พระราชญาณรังสี (หลวงตาจันทร์) วัดป่าชัยรังสี จ.สมุทรสาคร
15. พระราชมงคลญาณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
16. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ
17. หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา
18. หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
19. พระราชสิงหคณาจารย์ (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
20. พระครูอินทคณานุสรณ์ (เจ็ก) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี
21. พระครูวิชาญชัยคุณ (สำราญ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
22. หลวงพ่อนะ วัดหนองบัว จ.ชัยนาท
23. หลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ จ.ชัยนาท
24. หลวงพ่อบุญตา วัดโคกเกตุ จ.ลพบุรี
25. หลวงพ่อต่วน วัดตะวันเย็น จ.ลพบุรี
26. หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง จ.ลพบุรี
27. พระครูนิวาตธรรมโกศล (แนม) วัดเขาหน่อ จ.นครสวรรค์
28. หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์
30. พระครูนิยุตธรรมกิจ (เศียร) วัดอินทาราม จ.นครสวรรค์
31. หลวงพ่อเสน่ห์ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
32. หลวงพ่อตี๋ วัดสังกัสคีรี จ.อุทัยธานี
33. พระครูอุทัยคณาภิรักษ์ (ประชุม) วัดพิชัยปุรณาราม จ.อุทัยธานี
34. พระครูวิรุฬห์ หิรัญพงษ์ (เชื้อ) วัดคงคาราม จ.พิจิตร
35. พระครูสุตพลวิจิตร (คร่ำ) วัดวังหว้า จ.ระยอง
36. พระครูสุนทรธรรมานุศาสน์ (รวย) วัดท่าเรือแกลง จ.ระยอง
37. พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
38. พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน) วัดหนองบัวทอง จ.สุพรรณบุรี
39. พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
40. พระครูภาวนาวรกิจ (เล็ก) วัดเขาดิน จ.กาญจนบุรี
41. พระครูสุคนธศีลคุณ (หอม) วัดท่าอิฐ จ.อ่างทอง
42. พระครูนนทสิทธิการ (ประสิทธิ์) วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
43. พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (เชิญ) วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
44. พระครูเกษมคณาภิบาล (มี) วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
45. พระครูสิริปุญญาธร (วิชัย) วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา
46. พระครูสังฆรักษ์ (เฉลิม) วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา
47. พระครูนนทกิจวิบูลย์ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี
48. พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ (เก๋) วัดแม่น้ำ จ.สมุทรสงคราม
49. พระครูสุนทรจริยาวัตร (ม่วง) วัดยางงาม จ.ราชบุรี
50. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
51. หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
52. หลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
53. ครูบาสร้อย วัดสันติคีรี ท่าสองยาง จ.ตาก
54. ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
55. พระครูไพโรจน์รัตโนบล (บุญมี) วัดสระประสานสุข จ.อุบลราชธานี
56. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
57. หลวงปู่พั่ว วัดบ้านนาเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
58. หลวงปู่กิ วัดสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
59. พระครูเกษมธรรมญาณ (นำ) วัดมัชฌิมภูมิวราราม (วัดท่ายายหนี) อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
60. พระครูวิจารณ์รัตนคุณ (พ่อท่านแก้ว) วัดท่าบอน จ.สงขลา
61. พระอธิการเชือน วัดโพธาราม จ.ตรัง
62. พระครูกาชาด (บุญทอง) วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
63. พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
64. พระครูขันติยาภรณ์ (พรหม) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง
65. พระครูพิพิธวรกิจ (คล้อย) วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง
66. หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร
67. หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง
68. หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม
69. หลวงพ่อบัวเผื่อน วัดหลังเขา จ.นครสวรรค์
70. พระอาจารย์แอ๊ด วัดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
71. พระครูพิลาศธรรมคุณ (ถม) วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย
72. พระครูสุนทรธรรมวิจารณ์ (ยก) วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย
73. พระครูจันทโรภาส (จันทร์) วัดท่าข่อย จ.สุโขทัย
74. พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนเนตา (เย็นเต็ก) วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ
75. พระคณาจารย์จีนธรรมคณาธิการไพศาลสมณกิจ (เย็นเชี้ยว) วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ
76. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ผูก) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
หากเป็นตำรับพระพิมพ์เจ้าสัวแล้วก็ต้องของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ซึ่งเป็นต้นตำรับเจ้าสัวที่ได้รับความนิยมมากและมีราคาเล่นหาหลายแสนบาท พระผงเจ้าสัวรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาพระพิมพ์เจ้าสัวจากต้นตำรับเดิม พระดีมีคุณค่าน่าบูชาน่าสะสมมากครับ องค์นี้เป็นพิมพ์เล็ก สวย สมบูรณ์ พร้อมซองเดิมจากวัดครับ
ราคาเปิดประมูล450 บาท
ราคาปัจจุบัน800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 26 มิ.ย. 2561 - 19:06.59
วันปิดประมูล จ. - 16 ก.ค. 2561 - 10:34.14 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
500 บาท ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 20:44.57
800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 15 ก.ค. 2561 - 10:34.14
กำลังโหลด...
Top