เหรียญหลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ วัดโคกเดื่อ รุ่นปลอดภัย

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540

เหรียญหลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ วัดโคกเดื่อ รุ่นปลอดภัย

เหรียญหลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ วัดโคกเดื่อ รุ่นปลอดภัย เหรียญหลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ วัดโคกเดื่อ รุ่นปลอดภัย
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ วัดโคกเดื่อ รุ่นปลอดภัย
รายละเอียดเหรียญหลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ วัดโคกเดื่อ รุ่นปลอดภัย
เหรียญหลวงพ่อโอน รุ่นปลอดภัย มีประสบการณ์ทางคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอยภัย วัตถุมงคลของหลวงพ่อโอนเริ่มมีคนเก็บสะสมและแสวงหามากขึ้นทุกวัน
ประวัติ หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ จ.นครสวรรค์ หลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ ศิษย์เอกของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เป็นพระอาจารย์ที่มีปฏิปทาสูงในสายปฏิบักรรมฐานของหลวงพ่อเดิมนั้น มีอยู่อย่างมากมายเหมือนกับสายปฏิบัติธรรมของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ผู้แสวงหาความหลุดพ้นโดยแท้ สำหรับ หลวงพ่อเดิม ผู้เป็นอาจารย์ ของหลวงพ่อโอน นั้น ท่านมีฐานานุกรมเป็น พระครูนิวาสธรรมขันธ์ และเป็นศิษย์เอกของ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน พระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมที่หาผู้เปรียบมิได้ใน รัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอน ฐิตปัญโญ

จึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจาก หลวงพ่อเดิม ทุก ๆ อย่าง หลวงพ่อโอน ท่านเกิดเมื่อเดือนอ้าย ปี พ.ศ.2449 ที่บ้านโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ โยมบิดา ชื่อ นายจันทร์ โยมมารดา ชื่อ นางจัด เป็นชาวนามาแต่บรรพบุรุษ และมีการประกอบในทางค้าขายเป็นบางครั้ง หลวงพ่อโอน ท่านได้มีโอกาสเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2481 ที่วัดโคกเดื่อ อันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเอง โดยมี พระครูนิวาสธรรมขันธ์ หรือ หลวงพ่อเดิม เป็นพระอุปัชฒาย์ พระครูใบฏีกาโหมด วัดโคกเดื่อ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการล่าง วัดโคกมะขวิด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในสมัยยังหนุ่มนั้น หลวงพ่อโอน ท่านมักชอบผจญภัยไปในที่ต่าง ๆ

เพราะชีวิตของท่านชอบเดินทาง และชอบที่จะไปศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์ต่าง ๆ ทั้งที่ฆราวาส และบรรพชิต หลวงพ่อโอน ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ชอบในการเล่าเรียน และค้นคว้าตามตำราต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตู้หนังสือภายในวัด ซึ่งถ้าหากอ่านติดขัดไม่เข้าใจสิ่งใด ท่านก็จะเรียนถามกับพระอุปัชาฌย์ของท่าน คือ หลวงพ่อเดิม ทุกครั้งไป หลวงพ่อเดิม ได้เห็นแววความตั้งใจจริง และสนใจในวิชาอาคมต่า งๆ ของหลวงพ่อโอน ท่านจึงมีเมตตาให้ หลวงพ่อโอน ได้เรียนวิชาต่าง ๆ กับท่านอย่างใกล้ชิด การเรียนวิชาอาคมและการปฏิบัติธรรมของ หลวงพ่อโอน ได้กระทำพร้อม ๆ กัน คือท่านจะเน้นถึงการปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่น เพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ซึ่งถ้าหากกระทำไปจนสมาธิแน่วแน่แล้วจะเล่าเรียนอะไรก็ได้ผลทั้งนั้น กล่าวกันว่า หลวงพ่อโอน ท่านมีใจใฝ่ในการทำสมาธิอย่างมั่นคงจนกระทั่งเพื่อน ๆ สหธรรมมิกด้วยกันต้องยอมแพ้ เนื่องจากท่านเป็นนักปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากวิชาอาคมของท่านนั้น เป็นที่ยอมรับของศิษย์และประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง แม้แต่ หลวงพ่อเดิม ผู้เป็นอาจารย์ยังออกปากชมเชยถึงความตั้งใจในการเรียนว่าเป็นผู้ขยันเกิน กว่าคนอื่น ๆ ที่เคยพบมา วิชาอาคมขลังนอกจาก หลวงพ่อโอน ท่านจะมีความตั้งใจศึกษาคันถธุระ

ซึ่งหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนปริยัติและวิปัสสนาธุระ อันหมายถึงธุระในการปฏับัติสมถะและวิปัสสนาแล้ว หลวงพ่อโอน ท่านยังสนใจศึกษาในด้านวิชาพุทธาคมอีกด้วย หลวงพ่อโอน ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจาก หลวงพ่อเดิม ผู้เป็นอาจารย์จนมีความชำนาญคล่องแคล่ว เป็นที่ไว้วางใจดีแล้ว หลวงพ่อเดิม ก็มักจะมอบหมายให้ท่านได้รับทำหน้าที่ในด้านนี้แทนอยู่เสมอๆ ซึ่งในเวลาต่อมา หลวงพ่อเดิม ท่านเห็นว่า หลวงพ่อโอน ท่านมีความสามารถดีแล้ว ท่านจึงมอบหมายให้ หลวงพ่อโอน เป็นผู้กระทำการแทนท่านทุกอย่าง

หลวงพ่อโอน ท่านได้ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อให้รู้จริง และนำมาปฏิบัติให้ได้ผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ เพราะท่านมองเห็นการไกลว่าอนุชนรุ่นหลังจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามแบบ อย่างที่ดีต่อไป หลวงพ่อโอน ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจาก หลวงพ่อเดิม เป็นส่วนใหญ่ทั้งเรื่องการสร้าง มีดหมอ การทำน้ำพระพุทธมนต์ และวิชาทุก ๆ ชนิดของ หลวงพ่อเดิม และยังมีอีกท่านหนึ่งคือ โยมสว่าง ณ บ้านทับคล้อ.. หลวงพ่อเดิม ท่านได้มาช่วยสร้างถาวรวัตถุที่วัดโคกเดื่อไว้หลายอย่าง เช่น ศาลาการเปรียญเป็นศาลาทรงไทย 1 หลัง สร้างเจดีย์หน้าพระอุโบสถ 1 องค์ สร้างพระอุโบสถ 1 หลัง เมื่อปี 2466 สร้างรูปหล่อเท่าองค์จริงมอบให้วัดโคกเดื่อ 1 องค์ เมื่อปี 2482 เป็นต้น... เมื่อเวลาผ่านไป สังขารก็ไม่เที่ยง หลวงพ่อโอน ท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2532 สิริอายุได้ 82 ปี
ราคาเปิดประมูล200 บาท
ราคาปัจจุบัน250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 14 ก.ค. 2561 - 06:51.13
วันปิดประมูล ศ. - 03 ส.ค. 2561 - 17:35.07 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน300 บาท
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 02 ส.ค. 2561 - 17:35.07
กำลังโหลด...
Top