เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระไพโรจน์นราธิคุณพ่อท่านพลับ อินทโชโต วัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคใต้

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระไพโรจน์นราธิคุณพ่อท่านพลับ อินทโชโต วัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระไพโรจน์นราธิคุณพ่อท่านพลับ อินทโชโต วัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระไพโรจน์นราธิคุณพ่อท่านพลับ อินทโชโต วัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระไพโรจน์นราธิคุณพ่อท่านพลับ อินทโชโต วัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
รายละเอียดพระครูพลับหรือพ่อท่านพลับ อินทโชโต ท่านเกิดเมื่อวันที่๑๘ มีนาคม ๒๔๓๖ ต.พร้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรกผู้สร้างวัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หรือวัดใหญ่ ได้เริ่มสร้างวัดเมื่อปี ๒๔๖๘ พร้อมด้วยการสร้าง พระพุทธราษฎร์ (หรือหลวงพ่อโต) โดยได้จำลองแบบมาจากพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จ.พิษณุโลก หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ ศอก สูง ๒๔ ศอก ขนาดใหญ่โตที่สุดในภาคใต้ยุคสมัยนั้น พร้อมสร้างวิหารครอบหลวงพ่อโต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ควบคุมการก่อสร้างโดยคณะช่างจากบ้านช่างหล่อ ธนบุรี สร้างเสร็จภายในปีพ.ศ.๒๔๙๕ ด้วยงบประมาณก่อสร้างในยุคนั้นด้วยจำนวนเงินถึงสองล้านบาท
พระพุทธราษฎร์ (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปปูนปั้น หน้าตัก๑๐ เมตร สูง ๑๕.๗๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ สำเร็จ พ.ศ.๒๔๙๕ ภาพถ่ายขณะกำลังก่อสร้างวิหารครอบ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ ตลอดช่วงระยะเวลาที่พ่อท่านพลับพระครูไพโรจน์ศาสนากิจได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสรได้ปฏิบัติภารกิจสั่งสอนลูกหลานชาวอำเภอรือเสาะและอำเภอใกล้เคียงได้รับการอบรมทางศาสนารวมทั้งพระครูพลับได้ให้ความสำคัญของการเรียนสนับสนุนการศึกษาของชาติ ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ได้แบ่งพื้นที่ของวัดในการสร้างสถานที่เรียนและเป็นผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) ให้กับลูกหลานบริเวณใกล้เคียงวัดได้รับการศึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้ถวายพัดรอง ( ตาลปัตร ) มีสามสี ทอง แดง น้ำเงินด้ามงาช้างสำนักนายกรัฐมนตรี จะทำถวายให้กับพระสงฆ์ผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะสนับสนุนการศึกษาของชาติ และเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนตลอดอายุขัยของท่านสืบเนื่องต่อมาท่านเจ้าคุณไพโรจน์ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนราฯ ที่จ.นราธิวาสและท่านได้จัดสร้างเหรียญเสมาพระไพโรจน์นราธิคุณ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ด้วยเนื้ออัลปาก้าขัดเงา จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ จัดสร้างเนื่องในโอกาส วาระที่ท่านเจ้าคุณไพโรจน์นราธิคุณ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น”พระราชาคณะพระไพโรจน์นราธิคุณอดุลสมันตเขตสังฆปาโมกข์”เหรียญรุ่นนี้จึงเป็นที่มาในวงการพระเครื่องจะเรียกขานเหรียญนี้ว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านเจ้าคุณไพโรจน์ศาสนากิจ (พ่อท่านพลับ อินทโชโต) เพราะได้จัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสท่านเจ้าคุณไพโรจน์ศาสนากิจ ได้เลื่อนสมณศักดิ์ นั้นเอง ทางด้านพุทธคุณดีเด่นในด้านเมตตามหานิยมเป็นทีรักใคร่ของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจไหว้วานมอบหมายการงาน มีเสน่ห์ต่อเพื่อนมิตรสหายตลอดจนเพศตรงข้ามและที่สำคัญผู้ได้นำไปใช้บูชาติดตัวต่างก็กล่าวขานยืนยันกันถึงพุทธคุณส่งเสริมในทางหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเจริญก้าวหน้าสูงยิ่งๆขึ้นไปรวมถึงทำการงานกิจการร้านค้าเจริญรุ่งเรืองฐานะมั่นคงรวดเร็ว เป็นที่ต้องการของผู้ที่ใช้บูชาติดตัวแล้วมีประสบการณ์เสาะแสวงหามาครอบครองกันโดยเฉพาะวงการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าแม่ขายต่างเสาะหามาบูชาทราบถึงบารมีของท่านเจ้าคุณไพโรจน์ศาสนากิจกันอย่างดีเหรียญรุ่นนี้ได้รับการจัดเตรียมพิธีสร้างและร่วมปลุกเสกจากสายเขาอ้อโดยพระอาจารย์คง วัดบ้านสวน อาจายร์ชุม ไชยคีรี อาจารย์นำ แก้วจันทร์และคณาจารย์แห่งยุคในสมัยนั้นประกอบพิธีพุทธาภิเษกนั้งปรกเดียวโดยพ่อท่านพลับ อินทโชโต ในโบสถ์อันศักดิสิทธิ์คู่วัดราษฎร์สโมสรมาแต่ดั้งเดิม และท่านเจ้าคุณไพโรจน์ได้นำมาอธิฐานจิตปลุกเสกเดียวอีกหนึ่งพรรษาเพื่อให้มั่นใจก่อนที่จะมอบให้ลูกศิษย์ไปบูชา
ลักษณะของเหรียญ เป็นรูปทรงเสมา เนื้ออัลปาก้าขัดเงาบางเบา ด้านหน้าเป็นรูปพระไพโรจน์นราธิคุณ ครึ่งองค์ ด้านล่างแกะอักษรคำว่าพระไพโรจน์นราธิคุณ ซึ่งที่มาในการจัดสร้างเนื่องในโอกาสท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นพระราชาคณะพระไพโรจน์นราธิคุณอดุลสมันตเขตสังฆปาโมกข์ด้านหลัง เป็นยันต์ มีอักขระ ๗ ตัวใต้อุณาโลม พุทธา อิ ติ สะ วา สุ และช่างแกะอักษรด้านล่างคำว่า วัดราษฎร์สโมสรนับเป็นเหรียญที่มีประวัติการสร้างที่หน้าสนใจเหรียญหนึ่งเป็นของดีที่หนังสือพระดีศรีทักษิณ รวบรวมพระเครื่อง พระเกจิที่ยอดนิยม ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มาจัดพิมพ์และได้จัดเหรียญเสมารุ่นนี้จัดไว้หน้าแรกให้เป็นพระหลักของจังหวัดนราธิวาส เป็นเหรียญที่มีความสวยงามการแกะแม่พิมพ์ที่คมชัดตัวเหรียญอัลปาก้าขัดเงาบางเบามีเอกลักษณ์ของเชิงช่างการสร้างพระในยุคเก่าและที่สำคัญคือเจ้าพิธีทางพรหมโดยอาจารย์ชุม ไชยคีรี อาจารย์นำ แก้วจันทร์ ผู้ชำนาญในวิชาไสยเวทย์ของสำนักตักศิลาเขาอ้อ พัทลุง เหรียญเสมาพระไพโรจน์นราธิคุณ (พ่อท่านพลับ อินทโชโต) ปี ๒๕๐๘ ได้จัดสร้างถูกต้องตามตำรับฤกษ์ยามและสร้างเพื่อเผยแพร่ถึงเกียรติคุณระลึกในคุณงามความดีตามเจตนาพระดีพระแท้ผู้มีจิราวัตรอันงดงาม เป็นของดีที่เปี่ยมล้นด้านพุทธคุณที่เข้มขลังทรงคุณอันวิเศษมีอนุภาพ๑๐๘ ประการ พร้อมทั้งด้านเมตตามหานิยม ความเจริญก้าวในชีวิตตลอดจนคลาดแคล้วปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ผู้ศรัทธา พ่อท่านพลับท่านได้เหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีให้ลูกหลานไว้ศึกษาอีกมากมาย พระเครื่องของท่านเจ้าคุณไพโรจน์เปรียบเหมือนมรดกอันทรงคุณค่าเป็นตัวแทนของท่านได้ทิ้งไว้ให้พวกเราชาวพุทธศาสนาที่เชื่อมั่นในพุทธคุณพุทธานุภาพ ได้เก็บไว้บูชาระลึกถึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นที่พึ่งในยามคับขัน ขอความช่วยเหลือได้โดยอธิฐานจิตกับเหรียญของท่านสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ โดยการบ่นบานด้วยขนมโคและโค๊กซึ่งท่านจะโปรด เมื่อสำเร็จจะใช้ในการแก้บน ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ชาตะ ๑๘ มีนาคม ๒๔๓๖ และมรณะเมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๑๔ อายุ ๗๘ ปี พรรษาที่ ๕๗ ท่านได้มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อครน วัดอุตตมาราม(บางแซะ) รัฐกลันตัน มาเลเซีย หลวงปู่นาค วัดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรีสายเดียวกับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และสหธรรมิกกับสายวัดเขาอ้อ พ่อท่านหมวก วัดไพโรจน์ประชาราม ผู้สร้างพระปิดตาเพชรทักษิณ ก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านพลับ อินทโชโต) ของดีมากด้วยคุณวิเศษที่ถูกลืมเนื่องจากอยู่ในดินแดนสามจังหวัดชายแดนที่ห่างไกลนั้นเอง ของดีระดับห้าดาวจากวัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสด้วยประการที่กล่าวมา (ติดตามค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส)
หนังสือพระดีศรีทักษิณ ยกย่องให้พระเครื่องของพ่อท่านพลับ อินทโชโต หรือท่านเจ้าคุณไพโรจน์นราธิคุณอยู่หน้าแรกของพระเครื่องจากจังหวัดนราธิวาส หนังสือพระดีศรีทักษิณ เป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ได้รวบรวมพระยอดนิยมจาก๑๔ จังหวัดภาคใต้มาจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมอนุรักษ์พระเครื่องยอดนิยมของภาคใต้ทั้งหมดถือเป็นหนังสือเล่มครู ของเซียนพระเครื่องในประเทศไทยเราและเป็นคู่มือเซียนพระจากเพื่อนบ้านสิงค์โปร์ มาเลเซียทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่นิยมพระทางใต้ได้มีไว้ศึกษาเรียนรู้กัน อีกทั้งเป็นหนังสือที่พิมพ์เพื่อมอบให้เป็นรางวัลชนะเลิศในการประกวดพระเครื่อง พระบูชาฯ ณ ศูนย์การค้าจุลดิศหาดใหญ่พลาซา เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๗

ราคาเปิดประมูล50 บาท
ราคาปัจจุบัน1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 12 ธ.ค. 2561 - 11:53.09
วันปิดประมูล จ. - 31 ธ.ค. 2561 - 20:37.33 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
budo55 (263) (-1) 203.156.136.67
เบอร์ติดต่อ 0869789892
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
100 บาท ส. - 30 ธ.ค. 2560 - 13:45.40
150 บาท อ. - 02 ม.ค. 2561 - 19:55.53
200 บาท พ. - 06 มิ.ย. 2561 - 11:05.24
250 บาท พ. - 06 มิ.ย. 2561 - 11:05.47
300 บาท พ. - 06 มิ.ย. 2561 - 11:06.11
wibun (49) (-3) 223.204.34.239
550 บาท ศ. - 16 พ.ย. 2561 - 22:48.19
wibun (49) (-3) 171.5.235.215
700 บาท อา. - 30 ธ.ค. 2561 - 20:37.24
wibun (49) (-3) 171.5.235.215
900 บาท อา. - 30 ธ.ค. 2561 - 20:37.28
wibun (49) (-3) 171.5.235.215
1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 30 ธ.ค. 2561 - 20:37.33
กำลังโหลด...
Top