พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม พร้อมตลับทอง น้ำหนัก 18.5 กรัม

ประมูล หมวด:พระกรุ เนื้อดิน - เนื้อผง

พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม พร้อมตลับทอง น้ำหนัก 18.5 กรัม

พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม พร้อมตลับทอง น้ำหนัก 18.5 กรัม พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม พร้อมตลับทอง น้ำหนัก 18.5 กรัม พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม พร้อมตลับทอง น้ำหนัก 18.5 กรัม พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม พร้อมตลับทอง น้ำหนัก 18.5 กรัม
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม พร้อมตลับทอง น้ำหนัก 18.5 กรัม
รายละเอียดพระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางไสยาสน์ หลังยันต์สาม สภาพสวยมาก

ประวัติความเป็นมาของพระกรุวัดท้ายตลาด-ซึ่งเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ทำเลที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่หลังพระราชวังเดิม ในอดีตสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี บริเวณดังกล่าวนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ท้ายตลาด” หรือ “ท้ายพระราชวังเดิม” จึงนิยมเรียกขานวัดนี้กันว่า "วัดท้ายตลาด" และในวงการนักนิยมสะสมพระเครื่องทุกยุคทุกสมัยก็มักเรียกพระเครื่องจากกรุพระเจดีย์วัดนี้กันติดปากว่า "พระวัดท้ายตลาด" เช่นกัน

ย้อนไปในสมัยกรุงธนบุรี วัดท้ายตลาดนับเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดฯให้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนา เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรียังทรงมีความผูกพันกับวัดท้ายตลาดมาโดยตลอด อาทิเช่น รัชกาลที่1 ทรงโปรดฯอาราธนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน)ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด รัชกาลที่2 ทรงพระราชทานนามวัดท้ายตลาดว่า"วัดพุทไธศวรรยาวาส”หรือ"วัดพุทไธศวรรย์" ต่อมาพระราชทานนามใหม่เป็น"วัดโมลีโลกยาราม"จนถึงปัจจุบันและพระราชโอรสในพระองค์ เมื่อทรงพระเยาว์ก็เสด็จไปศึกษาอักขระสมัยเบื้องต้นกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน)ที่วัดนี้รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

รัชกาลที่ 3 เมื่อคราวท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน)พระราชกรรมวาจาจารย์ของ พระองค์มรณภาพลง ทรงโปรดฯให้หล่อพระรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน)2รูป“รูปเล็ก”บูชาอยู่ใน หอพระเจ้า ส่วน“รูปใหญ่”ทรงโปรดฯให้สร้างหอเพื่อเป็นที่ประดิษฐานไว้ที่วัดโมลีโลกยา รามหรือวัดท้ายตลาด โดยเป็นการหล่อในโอกาสเดียวกับรูปหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพระญาณ สังวร(สุก)สังฆราชไก่เถื่อน ที่วัดพลับ
มาถึงสมัยรัชกาลที่4 และรัชกาลที่5 ก็ยังมีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามอย่างสม่ำเสมอ และในคราวที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จฯพระราชทานพระกฐิน จะทรงเสด็จฯไปสักการะพระรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน)ทุกครั้ง พระวัดท้ายตลาดมีการค้นพบเมื่อครั้งกรุพระเจดีย์แตก ได้ปรากฎพระพิมพ์เนื้อผง จำนวนมากมายถึง 89,000 องค์และมีหลายแบบหลายพิมพ์ มากกว่า 50 พิมพ์ เช่น

1.พระพิมพ์สมาธิบัวสองชั้น
2.พระพิมพ์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ใหญ่-เล็ก
3.พระพิมพ์โมคคัลลาน์-สารีบุตร
4.พระพิมพ์ซุ้มปราสาท(เก๋งจีน)
5.พระพิมพ์พระเจดีย์
6.พระพิมพ์ปรกโพธิ์ ใหญ่-เล็ก
7.พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด
8.พิมพ์มารวิชัยข้างเส้น
9.พระพิมพ์พุทธกวัก(ปางรับผลมะม่วง)
10.พระพิมพ์นางกวัก
11.พระพิมพ์สังกัจจายน์
12.พระพิมพ์สมาธิแหวกม่าน
13.พระพิมพ์เล็บมือ
14.พระพิมพ์หยดแป้ง
15.ปางรำพึง
16.ปางถวายเนตร
17.ปางป่าเลไลย์ ใหญ่-เล็ก
18.ปางนาคปรก ใหญ่-เล็ก
19.ปางไสยาสน์
20.ปางอุ้มบาตร
21.ปางห้ามสมุทร
22.พระปิดตานะหัวเข่า
23.พระปิดตานั่งยอง
24.พระปิดตายันต์เฑาะว์
25.พระปิดตาสมาธิเพชร-สมาธิราบ ฯลฯ

ปางต่างๆ ดังกล่าว ล้วนเป็นคติการสร้างพระพุทธรูปซึ่งเกิดใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ทั้งสิ้น นอกจากนี้พุทธลักษณะองค์พระนับเป็นการออกแบบที่ได้สัดส่วนงดงามและประณีต ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นฝีมือการสร้างในระดับ“ช่างหลวง”ที่สำคัญ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนอย่างโบราณ กษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยการสร้างพระพิมพ์ตามจำนวนพระธรรมขันธ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนา จึงทรงโปรดฯให้สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคิดค้นคัดเลือกพระพุทธอิริยาบถปางต่างๆในพระพุทธประวัติ(นับรวมกับแบบเดิม8ปาง เป็น40ปางประดิษฐานไว้ในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)จึงสันนิษฐานได้ว่าพระวัดท้ายตลาด น่าจะสร้างขึ้นโดยรัชกาลที่3 และด้วยเหตุผลประการสุดท้าย คือการจะสร้างพระได้จำนวนมากมายถึง8หมื่นกว่าองค์นั้น สามัญชนคนธรรมดาทั่วไปคงจะเป็นไปได้ยากมากแน่นอน ในช่วงแรกๆที่กรุแตกนั้น พระวัดท้ายตลาดยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนัก จนเมื่อคราวเกิดสงครามอินโดจีน ได้มีการนำพระซึ่งมีจำนวนมากส่งไปยังกระทรวงกลาโหม เพื่อแจกจ่ายไปยังเหล่าทัพต่างๆเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ด้วยพุทธคุณเป็นที่ปรากฏประจักษ์แก่สายตาผู้ที่เข้าร่วมทัพ และบอกเล่าต่อเนื่องกันปากต่อปาก ทำให้พระวัดท้ายตลาดได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกลายเป็นพระพิมพ์เนื้อผงยอดนิยมสำหรับวงการนักนิยมสะสมพระเครื่อง พระบูชาไทยไปแล้ว ข้อสังเกตที่จะฝากไว้ในการพิจารณา“พระวัดท้ายตลาด”ประการหนึ่ง คือนอกจากพระที่นำมาแจกจ่ายเมื่อคราวสงครามอินโดจีนแล้ว ยังมีการนำพระบางส่วนไปบรรจุในกรุพระเจดีย์ตามวัดต่างๆ อาทิ วัดตะล่อม วัดนางชี และวัดบางสะแก จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น ดังนั้นจากสภาพแวดล้อมและสภาวะภายในกรุแต่ละกรุที่แตกต่างกัน องค์พระจึงมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกันด้วยเช่น พระที่นำไปบรรจุไว้ที่วัดตะล่อม ซึ่งจะบรรจุใต้ฐานชุกชีคลุกอยู่กับปูนขาว ทำให้เวลานำองค์พระออกมา ผิวขององค์พระจึงถูกปูนขาวจับอยู่โดยทั่วไป แลดูไม่เข้มขลังเหมือนกับพระที่ออกจากกรุวัดท้ายตลาด ความนิยมจึงลดหลั่นแตกต่างกันไป

ข้อมูลคัดลอกจาก เอสซีพระเครื่อง
ราคาเปิดประมูล10,000 บาท
ราคาปัจจุบัน35,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ5,000 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 02 เม.ย. 2562 - 20:03.12
วันปิดประมูล จ. - 22 เม.ย. 2562 - 20:03.12 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 35,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ5,000 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
Edge (202) 101.109.149.126
15,000 บาท พ. - 14 ม.ค. 2558 - 03:12.02
20,000 บาท อา. - 26 เม.ย. 2558 - 00:38.36
25,000 บาท ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 21:07.51
30,000 บาท ส. - 29 เม.ย. 2560 - 11:48.25
35,000 บาท พฤ. - 05 ต.ค. 2560 - 13:22.00
กำลังโหลด...
Top