เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ "จิ๊กโก๋ จุฬามณี 60" เนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) หมายเลข 3998

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ปี 2541 ถึง ปัจจุบัน

เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ "จิ๊กโก๋ จุฬามณี 60" เนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) หมายเลข 3998

เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ "จิ๊กโก๋ จุฬามณี 60" เนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) หมายเลข 3998 เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ "จิ๊กโก๋ จุฬามณี 60" เนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) หมายเลข 3998 เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ "จิ๊กโก๋ จุฬามณี 60" เนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) หมายเลข 3998
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ "จิ๊กโก๋ จุฬามณี 60" เนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) หมายเลข 3998
รายละเอียดเหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ "จิ๊กโก๋ จุฬามณี 60" เนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) หมายเลข 3998

เหรียญเนื้อช้อนส้อม (อัลปาก้า) พิมพ์เล็ก สร้างจำนวน 4,000 เหรียญ
ขนาดเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม.

มูลเหตุการจัดสร้างเหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐
จากตำนานอันโด่งดังของเหรียญทรงกลมขนาดใหญ่ ที่ท่านเจ้าคุณพระราชโมลี แห่งวัดโพธิ์ ท่าเตียน ซึ่งเป็นแม่งานใหญ่ในการจัดสร้างเหรียญ ถวายพระราชธรรมาภรณ์ หรือหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ด้วยขนาดของเหรียญ ที่มีความค่อนข้างใหญ่โตแตกต่างจากทุกสำนัก ด้วยประสบการณ์ความขลังอันประจักษ์ จนได้รับสมญานามว่า "เหรียญจิ๊กโก๋" ซึ่งในปัจจุบันนี้ เหรียญจิ๊กโก๋ ของหลวงพ่อเงิน เทพเจ้าแห่งวัดดอนยายหอม โด่งดังไปจนทั่วประเทศ สนนราคากันหลายหมื่นบาท และหายากยิ่ง เป็นที่แสวงหาของเหล่าเซียนพระทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ #สู่เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ คณะศิษย์วัดจุฬามณี ได้พร้อมใจกันจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก ในโอกาสที่หลวงพ่อพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร) อายุวัฒนมงคลครบ ๖๐ ปี โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิฏฐ์ เป็นผู้ออกแบบ รูปทรงของเหรียญ ทั้งอักขระเลขยันต์ ทั้งหมดที่สถิตอยู่บนเหรียญทั้งสิ้น

ลักษณะสำคัญและขั้นตอนในการจัดสร้าง ขั้นตอนในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นั้น ได้ใช้กรรมวิธีการแกะแม่พิมพ์ ทั้งยุคอดีตและยุคปัจจุบัน ผสมผสานกัน โดยรูปของหลวงพ่อฯ นั้น ได้ทำการปั้นหุ่นขององค์หลวงพ่อฯ ขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยขี้ผึ้ง โดยช่างผู้ปั้นรูปเหมือนชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และทำการนำเข้าเครื่องย่อด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ของตะวันตก ลักษณะกรรมวิธีเดียว กับกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ในการจัดสร้างเหรียญ ส่วนด้านหลังนั้น ยังใช้กรรมวิธีดั้งเดิมคือนายช่างทำการแกะพิมพ์ด้วยมือทั้งสิ้น เหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างขึ้น ๒ ขนาด ขนาดพิมพ์ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ ซม. และขนาดพิมพ์เล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ ซม. โดยองค์หลวงพ่ออิฏฐ์ ได้ขนานนามเหรียญรุ่นนี้ว่า "จิ๊กโก๋จุฬามณี"

ด้านหน้า เป็นรูปของหลวงพ่ออิฏฐ์ นั่งเต็มองค์ ด้านบนมีอักขระ ล้อมรอบ มีอักขระทั้งสิ้นจำนวน ๒๙ อักขระ อ่านเป็นภาษาขอม ว่า"เอหิมาเรหิ นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมอะมะอุ ปาอิอาปะ พุทธะสังมิ นะชาลีติ" ทั้งหมดเป็นสุดยอดหัวใจพระคาถา ซึ่งถอดออกมาได้ดังนี้ “พุท ธะ สัง มิ” หัวใจพระไตรสรณคม หรือ หัวใจยอดศีล * มาจากบทสวดพระไตรสรณคมณ์ ก่อนที่เราจะอาราธณาศีล ดังนี้ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ * ดีทาง ป้องกันภัย คงกระพัน เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ค้าขาย แคล้วคลาด ปลอดภัย “นะ ชา ลี ติ” หัวใจพระสีวลี หรือ หัวใจฉิมพลี * มาจากคาถาธรณีปริตร หรือ คาถาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้พระอานนท์ ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง ชาลิเต มหาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตังมุตเต มุตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง สุตัง คะมิติ สุตังคะมิติ มัคคะยีติ ทิฏฐิลา ทัณฑะลา มัณฑะลาโรคิลากะระลา ทุพพะลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จุตติ จุตติ ธาระณี ธาระณีติ อิทังธา ระณะ ปะริตตัง๚ * ดีทาง โชคลาภ เมตตามหานิยม ความร่ำรวย โภคทรัพย์ การทำมาค้าขาย ปกติแล้วคนทั่วๆ ไปจะเข้าใจว่ามีพุทธทางค้าขายโชคลาภเท่านั้น แต่ความจริงยังมีพุทธคุณ ด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัยด้วย เพราะเป็น "คาถาที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานให้แก่พระอานนท์มหาเถระ เมื่อได้ท่องคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยาก หมู่เทพยดามาประชุมกันรักษาป้องกันสรรพภัยอันตราย" “นะ โม พุท ธา ยะ” หัวใจพระเจ้า ๕ พระองค์ * ที่มาของ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ เป็นการเขียนโดยใช้ตัวย่อนามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ คือ นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ ซึ่งเรียกว่า อาโปธาตุ , โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน ซึ่งเรียกว่า ปฐวีธาตุ , พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ ซึ่งเรียกว่า เดโชธาตุ , ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม ซึ่งเรียกว่า วาโยธาตุ , ยะ หมายถึง พระศรีอริยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ * ดีทาง มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัยอันตราย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผี และใช้กันเสนียดจัญไรได้อีกด้วย เป็นสิริมงคล ป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ เป็นคาถาหลักเสริมให้คาถาและยันต์อื่นเกิดปาฏิหาริย์ เป็นอักขระวิเศษเรืองอานุภาพสูงสุด “มะอะอุ” หัวใจพระไตรปิฎก หรือ ตรีเพชร หมายถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ * ที่มาของ พระคาถาหัวใจพระไตรปิฎก มะ (แทนพระพุทธ มาจาก มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ) , อะ (แทนพระธรรม มาจาก อะกาลิโกเอหิปัสสิโก , อุ (แทนพระสงฆ์ มาจาก อุชุปะฏิปันโน สาวะกะสังโฆ) ซึ่งมิได้เรียงเรียนแบบของฮินดู (อุอะมะ) ในพระคาถาแห่งพระหัวใจ ชื่อว่า หัวใจตรีเพชรและสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็น หัวใจพระไตรปิฏก โดยให้ มะ (แทน พระมหากัสสะปะ) , อะ (แทนพระอานนท์) , อุ (แทนพระอุบาลี) ผู้ซึ่งเป็นพระผู้เริ่มสังคายนาพระไตรปิฏก รวมความแล้วเป็นหัวใจพระไตรปิฎกทั้งนั้น * เป็นคาถาใช้ได้ทุกทาง ครอบจักรวาลใช้ดีทุกด้าน ป้องกันอันตราย และทางคงกระพันชาตรี ทางโบราณเกจิอาจารย์ต่างๆ ถือกันว่ายันต์บทนี้เป็นยันต์ที่เด่นในทางแคล้วคลาดและเป็นเมตตามหานิยมสูงมาก และเป็นคาถาที่ใช้คู่ กับ "นะโมพุทธายะ" ซึ่งขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแทบมิได้ “เม อะ มะ อุ” หัวใจปาติโมกข์ * ย่อมาจากปาราชิก ๔ เม ย่อมาจาก เมถุนัง (เสพเมถุน) , อะ ย่อมาจาก อทินนา (ลักทรัพย์) , มะ ย่อมาจาก มนุสสะวิคคะหัง (ฆ่าคน) , อุ ย่อมาจาก อุตตะริมนุสสะธัมมัง (อุตริมนุสธรรมคือ อวดมีธรรมวิเศษ) * ดีทาง ความสำเร็จราบรื่น รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง เป็นมหาอุด #ด้านหลังเหรียญ นั้น ได้อัญเชิญพระยันต์เทวธรรม ๘ ทิศ มาสถิตบนเหรียญด้านหลัง ซึ่งพระยันต์เทวธรรม ๘ ทิศ นั้น หลวงพ่ออิฏฐ์ ได้เป็นผู้ออกแบบไว้ชนิดที่ว่าลงตัวและสวยงามมิมีใครเหมือน โดยในอดีต ท่านเคยนำยันต์ฯ นี้ประทับลงบนผ้ายันต์อันศักดิ์สิทธิ์ สามารถป้องกันเหตุเภทภัยแก่ผู้บูชาจนโด่งดังมาแล้ว พระยันต์เทวธรรม ๘ ทิศนี้ จะมีเทวดาทั้ง ๘ หรือที่รู้จักกันคือ เทพยดาอัฐทิศ ประกอบด้วย ๑. ท้าวธตรฐ เป็นเจ้าแห่งทิศบูรพา ๒. ท้าววิรุฬหก เป็นเจ้าแห่งทิศทักษิณ ๓. ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งทิศอุดร ๔. ท้าววิรูปักษ์ เป็นเจ้าแห่งทิศประจิมหรือปรัศจิม ๕. ท้าวอัคคี (พระเพลิง) เป็นเจ้าแห่งทิศอาคเณย์ ๖. ท้าวนิรฤดี เป็นเจ้าแห่งทิศหรดี ๗. ท้าวพายุ (พระพาย) เป็นเจ้าแห่งทิศพายัพ ๘. ท้าวอีศาน เป็นเจ้าแห่งทิศอีสาน เทพยดาทั้ง ๘ พระองค์นี้ ถือว่าเป็นเทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครองป้องกันภยันตราย แก่มวลมนุษย์ ในพิธีกรรมต่างๆ อันดับแรกจักต้องอ่านโองการบูชาเทวดาอัฐทิศนี้ก่อนทั้งสิ้น เพราะถือว่า พิธีกรรมใดหากไม่อัญเชิญพระองค์ท่านเสด็จมาเป็นพยานแล้วไซร้ พิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สมบูรณ์ จะมีภยันตรายเกิดขึ้นความไม่มงคลจะบังเกิด และไม่เป็นสิริมงคลกับพิธีนั้นๆ ในแฉกระหว่างองค์เทวดาแต่ละแฉก ยังมีอักขระขอม ซึ่งเป็น ยันต์ "นะ" ต่างๆ อีกมายมาย ซึ่งอุปเทห์ ในยันต์นั้นพิสดารยิ่งนัก ทั้งสารพัดกัน และบันดาลโชคลาภอีกนานับประการ ใจกลางของดวงตราเทวธรรมนั้น เป็นรูปธรรมจักร อันหมายถึงแทนวงล้อแห่งธรรม ล้อมรอบ ด้วยธรรมสุภาษิต ที่เรียกว่า พระคาถา "เทวธรรม" หรือเรียกอีกชื่อว่า ธรรมของเหล่าเทวดา อักขระที่รายล้อมรอบสุด ระหว่างเฉก ทั้ง ๑๖ ช่องนั้น ได้นำพระ คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์มาสถิตย์ คาถาพระเจ้า 16 พระองค์ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดได้ภาวนา ได้อานิสงค์มาก ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ #ทั้งหมดที่ข้าพเจ้า ได้เรียบเรียงหลักใหญ่ใจความมาสาธยาย มาเสียจนยืดยาวนั้น เพื่อให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้รับทราบ ถึงมูลเหตุในการจักสร้างเหรียญฯ อันทรงคุณค่ารุ่นนี้ ที่ทรงคุณวิเศษทั้งพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และเทวตาธิคุณอย่างครบถ้วน สวดงามด้วยพุทธศิลป์อย่างลงตัวที่สุด ที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดิน สมดังสมัญญา #จิ๊กโก๋แห่งจุฬามณี #มีผู้กล่าวไว้ว่า พกเพียงเหรียญนี้เพียงเหรียญเดียว อย่าว่าแต่ศึกมนุษย์เลย แม้นศึกเทวดาก็ไม่หวั่น

รายการนี้ตั้งไว้เคาะเดียวถึงราคาขั้นต่ำนะครับ...รายการปิดไม่ถึงพันส่งลงทะเบียนนะครับ

ปิดประมูลหลังจากเสนอราคา 24 ชั่วโมง...ราคาหลังปิดประมูลรวมค่าส่งแล้วนะครับ
...ขอบคุณครับ

ขอให้คนที่อยากได้ไว้บูชาจริงๆ ค่อยเคาะนะครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับ............
ผมณัฐพล โทรศัพท์ 086-6098174 083-0959596

เพื่อความสะดวกในการโอนเงินมีบัญชีให้เลือก 3 ธนาคารนะครับ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
เขตเคลีย์ริ่งนะครับ...

เมื่อจัดส่งแล้วจะแจ้งเลขที่ส่งทาง FeedBack นะครับ...ส่งของวันจันทร์ - ศุกร์...
โอนแล้วช่วยแจ้งทาง Mail Box ด้วยนะครับ...เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่ง
และป้องกันความผิดพลาดเผื่อในกรณีที่บางท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับ...
ราคาเปิดประมูล300 บาท
ราคาปัจจุบัน350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 15 มิ.ย. 2562 - 18:01.27
วันปิดประมูล ส. - 22 มิ.ย. 2562 - 10:31.10 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
350 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 21 มิ.ย. 2562 - 10:31.10
กำลังโหลด...
Top