เคาะแรกรวม 4 เหรียญ เหรียญมหาสำเร็จ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อตะกั๋ว ตอกโค้ด ยิงเลข ปี๒๕๖๐

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

เคาะแรกรวม 4 เหรียญ เหรียญมหาสำเร็จ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อตะกั๋ว ตอกโค้ด ยิงเลข ปี๒๕๖๐

เคาะแรกรวม 4 เหรียญ เหรียญมหาสำเร็จ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อตะกั๋ว ตอกโค้ด ยิงเลข ปี๒๕๖๐ เคาะแรกรวม 4 เหรียญ เหรียญมหาสำเร็จ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อตะกั๋ว ตอกโค้ด ยิงเลข ปี๒๕๖๐ เคาะแรกรวม 4 เหรียญ เหรียญมหาสำเร็จ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อตะกั๋ว ตอกโค้ด ยิงเลข ปี๒๕๖๐
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เคาะแรกรวม 4 เหรียญ เหรียญมหาสำเร็จ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เนื้อตะกั๋ว ตอกโค้ด ยิงเลข ปี๒๕๖๐
รายละเอียดเคาะแรกรวม 4 เหรียญ เหรียญมหาสำเร็จ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่นมหาสำเร็จรวยทันใจ เนื้อตะกั๋ว ตอกโค้ด ยิงเลข ปี ๒๕๖๐ ชุดที่ 5
# เนื้อตะกั๋ว จำนวนสร้าง 999 องค์
#พระแท้พระดีพิธีพุทธาภิเษกและวัตถุประสงค์การสร้างชัดเจน มีไว้บูชาแล้ว แคล้วคลาดปลอดภัย มีโชคลาภ เจริญในลาภยศสรรเสริญ มั่นคงในหน้าที่การงาน ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย มีประสบการณ์ให้เห็นแล้ว
# เหรียญมหาสำเร็จ รวมพุทธคุณ หลวงปู่หมุน พระอริยสงฆ์อายุ 109 ปี และพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ไว้ในเหรียญเดียว ถือเป็นเหรียญแห่งการแคล้วคลาดปลอดภัย เหรียญแห่งโชคลาภ และเหรียญแห่งความสำเร็จ
# ข้อมูลเพิ่มเติม
#ด้านหน้า
***หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระอริยสงฆ์อายุ 109 ปี พระอมตะเถระ 5 แผ่นดิน วัดบ้านจาน เป็นพระเถราจารย์ผู้มีพลังจิตลึกล้ำแกร่งกล้าอิทธิฤทธิ์ไร้พรมแดน วัตถุมงคลของท่านที่จัดสร้าง ล้วนมีประสบการณ์ ต่างๆ เล่าขานมากมายยากที่จะหาอะไรเปรียบได้ พระผู้ทรงไว้ซึ่งบารมีที่ดลบันดาลให้ประสมแต่ความสำเร็จ สมหวังดั่งตั้งใจปรารถนา ผู้ซึ่งดลบันดาลให้รวยทันใจ และ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
***ยันต์ นะโม พุทธายะ หรือ ยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือพระยันต์อันสุดยอดของมหายันต์ทั้งหลาย พุทธคุณครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ แคล้วคลาด คงกระพัน มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายต่างๆ
สำหรับความหมายของ “นะ โม พุทธา ยะ” มีดังนี้
นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ 12 ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม
โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ 21 ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี
พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ 6 ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล หรือสะเดาะเคราะห์
ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน
ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.5000) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ 10 เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง 5 ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า 56
***ยันต์ “นะชาลิติ” หัวใจพระฉิมพลี หรือพระสีวลี ผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ และในตำราพรหมชาติ เรียกคาถานี้ว่า “คาถามหาลาภ (พระสีวลี)” ทั้งเป็นสุดยอดคาถาเรียกทรัพย์
คาถา หัวใจพระฉิมพลี "นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี" วิธีใช้ด้านเสน่ห์ มหานิยม ให้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกาย หรือใบหน้าทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมวิเศษนัก
***อักขระตัว มะ อะ อุ และ อุ อะ มะ คำกล่าวที่ไว้บูชาและขอพรจากหลวงปู่ (หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะ อะ อุ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อุ ะ มะ)
***โค๊ต มะ รัศมีแปดทิศ ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองไปทุศทิศทุกทาง
#ด้านหลัง พระพิฆเนศหรือพระพิฆเณศวร เทพเจ้าแห่งศิลปะ ปัญญา และความสำเร็จ เป็นเทพผู้ปัดเป่าในการประกอบกิจการห้างร้านการค้าขาย ให้สำเร็จลุล่วง คือ “เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ”
***หนู คือ สัตว์เลี้ยงขององค์พระพิฆเนศ และเป็นสัตว์ประจำปีนักษัตรปีเกิดของหลวงปู่หมุน (เป็นความบังเอิญที่ไม่ธรรมดา)
# พิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดบ้านจาน วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 (วันขึ้น 7 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีระกา)
# พระเกจิสายอีสานใต้ร่วมอฐิฐานจิตรปลุกเสก
1. พระครูโสภิต สารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
2. พระครูวิสุทธิสีลากร (หลวงพ่อเส็ง วิสุทธสีโล) เจ้าอาวาสวัดปราสาทเยอใต้ ศิษย์เอก หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอ
3. พระอาจารย์อุดมทรัพย์ (จ่อย สิริคุตโต) เจ้าอาวาสวัดมุจรินทร์เวฬุวัน อำเภอพยุห์ ศิษย์เอก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
4. พระครูสุตธรรมกิจ (หลวงปู่วัน ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน
5. หลวงปู่เร็ว ฉันทโก เจ้าอาวาสวัดหนองโน อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ศิษย์ หลวงปู่ญาท่านสวน
และพระเกจิอีกหลายรูป
*ผู้สร้างได้วางพานบูชาเพื่อขอความเมตตากรุณาจากดวงพระวิญญาณ หลวงปู่หมุน ร่วมอธิฐานจิตปลุกเสก และได้โยงสายสิญจน์จากพระมหาเจดีย์ ซึ่งมีพระสรีระหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล สู่อุโบสถ ในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้ด้วย*
#วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดบ้านจาน

#รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
#ไววิทย์ถิ่นหลวงปู่หมุน ยินดีรับประกันตามกฎทุกประการครับ
#กรณีราคาชนะประมูลไม่ถึง 500 บาท ขออนุญาตจัดส่งแบบลงทะเบียนธรรมดาครับ กรณีชนะประมูลหลายรายการหากรวมแล้วเกิน 500 จัดส่งแบบ EMS ให้ครับ
ราคาเปิดประมูล400 บาท
ราคาปัจจุบัน430 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ30 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 16 มิ.ย. 2562 - 17:27.54
วันปิดประมูล ศ. - 28 มิ.ย. 2562 - 15:54.56 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
เบอร์ติดต่อ 0857775771 , 0897175877
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 430 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน550 บาท
เพิ่มครั้งละ30 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
430 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พฤ. - 27 มิ.ย. 2562 - 15:54.56
กำลังโหลด...
Top