กริ่งพระกริ่งวัชระเนื้อเงิน หลวงพ่อหวล รุ่นแรก วัดนิคมฯ หลวงปู่โต๊ะเจ้าพิธี หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแดง

ประมูล หมวด:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

กริ่งพระกริ่งวัชระเนื้อเงิน หลวงพ่อหวล รุ่นแรก วัดนิคมฯ หลวงปู่โต๊ะเจ้าพิธี หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแดง

กริ่งพระกริ่งวัชระเนื้อเงิน หลวงพ่อหวล รุ่นแรก วัดนิคมฯ หลวงปู่โต๊ะเจ้าพิธี หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแดง กริ่งพระกริ่งวัชระเนื้อเงิน หลวงพ่อหวล รุ่นแรก วัดนิคมฯ หลวงปู่โต๊ะเจ้าพิธี หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแดง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง กริ่งพระกริ่งวัชระเนื้อเงิน หลวงพ่อหวล รุ่นแรก วัดนิคมฯ หลวงปู่โต๊ะเจ้าพิธี หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแดง
รายละเอียดกริ่งพระกริ่งวัชระ หลวงพ่อหวล รุ่นแรก วัดนิคมฯ หลวงปู่โต๊ะเป็นเจ้าพิธี ตามด้วยหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ ร่วมปลุกเสกพร้อมเกจิสายเพชรบุรีเพียบ

พระกริ่งรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อ หวล วัดนิคมวชิราราม ครับ ท่านเป็นเจ้าอาวาสและจัดสร้างในงานผูกพัทธสีมา และได้นิมนต์หลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแดงฯลฯ มาร่วมปลุกเสก

ประวัติของหลวงพ่อหวล พอสังเขปครับ

ประวัติ พระญาณโมลี (หลวงพ่อหวล ยติธมฺโม) ปีพ.ศ.2552 อายุ 85 ปีพรรษาที่ 65 เจ้าอาวาสวัดนิคมวชิราราม ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พระเกจิอาจารย์ไสยเวทย์แก่กล้า บารมีมากล้นสูงส่ง มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เคร่งครัดในพระธรรม วินัยบริสุทธิ์ผ่องแผ้วทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นที่ยกย่องความดีและความ สามารถด้านการปกครองและการพัฒนา ทั้งด้านไสยเวทย์ สมถกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน มีความเชื่ยวชาญคาถาอาคมและเวทย์มนต์ต่าง ๆ เป็นศิษย์ผู้ได้รับการสืบทอดไสยเวทย์พุทธาคมจากหลวงพ่อทองศุข อินฺทโชโต วัดโตนดหลวง ต.บางเก่า ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี หลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สืบทอดวิชาสายหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จากพระอธิการสุทธิ วัดพระทรง จ.เพชรบุรี และหลวงพ่อเช้า วัดชะอำคีรี จ.เพชรบุรี หลวงพ่อหวล ยติธมฺโม เป็นพระสุปฏิปัณโณอีกรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่าง
ศึกษาพุทธาคม หลวงพ่อหวล ยติธมฺโม เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชะอำคีรี ได้ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมแล้ว หลวงพ่อหวล ได้เดินทางไปมาหาสู่หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง อยู่เสมอ ในสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่เจริญจะเป็นทางดิน ทางเกวียน การเดินทางจากวัดชะอำคีรี ไปยังวัดโตนดหลวงจะต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง หลวงพ่อหวล จะเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน อีกทั้งไสยเวทย์ พระคาถาอาคมต่าง ๆ จากหลวงพ่อทองศุขอยู่เสมอ การเดินทางไปแต่ละครั้งจะไปพักค้างอยู่ที่วัดโตนดหลวง ครั้งละ 15 วัน หลวงพ่อหวล มีความมานะ และสนใจเวทย์มนต์คาถามาก จนสามารถได้รับการถ่ายทอดวิชาไสยเวทย์ต่าง ๆ จากหลวงพ่อทองศุข จนเชี่ยวชาญ และชำชอง ได้รับการยกย่องให้เป็นพระอาจารย์ฝึกสอนอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้พระสงฆ์บวช ใหม่มาหลายสิบปีแล้ว ในการที่หลวงพ่อหวล ไปศึกษาเรียนวิชาจากหลวงพ่อทองศุข ที่วัดโตนดหลวงนั้นได้รู้จักและสนิทสนมกับหลวงพ่อนิ่ม หลวงพ่อนิ่ม ท่านเป็นศิษย์ หลวงพ่อทองศุข พระลูกวัดจำพรรษาอยู่ประจำวัดโตนดหลวง หลวงพ่อนิ่ม เก่งและมีความสามารถด้านวิชาไสยศาสตร์มาก ต่อมาภายหลังหลวงพ่อนิ่ม ได้ถูกนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย อ.ปราณบุรี ยามใดที่หลวงพ่อทองศุข ติดภารกิจไม่ว่าง หลวงพ่อนิ่มก็จะช่วยสอนและแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมให้หลวงพ่อหวล จนได้รับความสนิทสนมกับหลวงพ่อหวลตลอดมา หลวงพ่อหวลยังได้รับการถ่ายทอดวิชาไสยเวทย์สายวิชาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จากพระอธิการสุทธิ วัดพระทรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้รับการถ่ายทอดวิชาไสยเวทย์สายหลวงพ่อแก้ว จากหลวงพ่อเช้า วัดชะอำคีรี หลวงพ่อเช้าท่านสนิทกับหลวงพ่อจัน วัดมฤคทายวัน มากเคยแลกเปลี่ยนวิชาไสยเวทย์พุทธาคมให้กัน หลวงพ่อจัน ก็ได้รับวิชาสายหลวงพ่อแก้ว เพราะหลวงพ่อแก้ว เคยอยู่วัดปากทะเล จ.เพชรบุรี ด้วยพระเกจิอาจารย์สายเพชรบุรี มีปรมาจารย์ไสยเวทย์ดัง ๆ อยู่หลายรูป เช่น หลวงพ่อแก้ว จัดเครือวัลย์ (เดิมอยู่วัดปากทะเล) หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม หลวงพ่อแช่ม วัดนายาง พระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดต่อเนื่องกันมา จึงทำให้เพชรบุรีมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสืบทอดต่อเนื่องมามิขาดสาย เช่น หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่หลวงพ่อหวล ย่อมมีวิชาไสยเวทย์ที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ทั้งด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี และเมตตามหานิยม เชี่ยวชาญการปลุกเสกวัตถุมงคล และเชี่ยวชาญการทำผงพุทธคุณเช่น ผงอธิเจ ผงปทมัง ผงมหาราช ผงหน้าพระภัก และผงอิติปิโสรัตนมาลา
หลวงพ่อหวล ยติธมฺโม จึงเป็นพระเกจิอาจารย์ หรือเรียกว่าเป็นสุดยอดพระเกจิในยุคปัจจุบันก็ว่าได้ เป็นที่ยกย่องสรรเสริญว่าท่านเป็นพระดี พระตัวอย่าง แม่แบบ มีบารมีมากล้น มีเมตตาช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือชาวบ้าน สร้างวัด สร้างศาสนสถาน สร้างโรงเรยน สร้างโรงพยาบาลบริจาคโลหิต น้อมนำชาวบ้านสร้างควมดี เป็นพระสงฆ์ผู้มีความสามารถและความดีเป็นที่ยกย่อง จึงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะในราชทินนาม "พระญาณ โมลี" สำหรับงานด้านเกจิ มีความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐาน การนั่งปรกบรรจุพลังพุทธคุณอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ อยู่ยงคงกระพันชาตรี ทั้งเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ ค้าขายและแคล้วคลาด ป้องกันภัยและขับคุณไสย หลวงพ่อได้รับการยกย่องว่าเป็น "ศิษย์ก้นกุฎิหลวงพ่อทองศุข" เพราะฉะนั้นหลวงพ่อหวลจะถูกนิมนต์ไปนั่งปรกอธิษฐานจิตเสกวัตถุมงคลในพิธี ปลุกเสกและพิธีพุทธาภิเษก แทบทุกงานที่มีก็ว่าได้
ราคาเปิดประมูล699 บาท
ราคาปัจจุบัน749 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 01 ส.ค. 2562 - 16:33.19
วันปิดประมูล อ. - 06 ส.ค. 2562 - 21:49.21 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 749 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
khentis (344) (-1) 184.22.41.183
749 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) จ. - 05 ส.ค. 2562 - 21:49.21
กำลังโหลด...
Top