พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก.เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบรมราชินีนาถ สร้างปี 2547

ประมูล หมวด:วัตถุมงคลของแผ่นดิน เชื้อพระวงศ์ บุคคลสำคัญ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก ธนบัตร

พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก.เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบรมราชินีนาถ สร้างปี 2547

พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก.เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบรมราชินีนาถ สร้างปี 2547 พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก.เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบรมราชินีนาถ สร้างปี 2547 พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก.เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบรมราชินีนาถ สร้างปี 2547
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก.เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบรมราชินีนาถ สร้างปี 2547
รายละเอียดโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่โดยคณะกรรมการกรมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร อันทรงคุณค่ายิ่งเพราะเป็นวัตถุมงคลที่มีค่า ประกอบด้วย พระสมเด็จนางพญา สก. พระชุดเทพมงคล พระกริ่งจักรตรี พุทธลักษณะดี มีมวลสารเยี่ยม เปี่ยมพิธีกรรม

พิธีมหาพุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร ณ อุโบสถวัดสำคัญ 15 วัดดัง รวม 16 ครั้ง ประกอบไปด้วย

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2547 ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2547 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2547 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2547 ณ วัดสุทศนเทพวราม

ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2547 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2547 ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2547 ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2547 ณ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2547 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ครั้งที่ 13 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2547 ณ พระอุโบสถวัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม

ครั้งที่ 14 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2547 ณ อุโบสถวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 15 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรัชมงคลประชานาถ และพระกริ่งจักรตรี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชทานทองคำส่วนพระองค์ร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2547

ครั้งที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2547 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี พิธีมหาพุทธาภิเษก

รายนามพระเกจิอาจารย์ร่วมพิธี

1. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา

2. พระเทพสิทธิมุนี (วิชัย)วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี

3. พระรัตนกวี(เสาร์ อภินนฺโท) วัดศรีบุญเรือง จ.เลย

4. หลวงพ่อละเอียด เขมโก วัดพิกุลทอง จ.นนทบุรี

5. หลวงปู่เจิม พุทธฺวโส วัดหนองน้ำขุ่น จ.ระยอง

6. หลวงพ่อพูลทรัพย์ กนฺตสีโล วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี

7. หลวงเตี่ยสุรเสียง ปญฺญาวชิโร วัดป่าเลิงจาน จ.มหาสารคาม

8. หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมรมฺโภ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี

9. หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

10. ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่

11. หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

12. หลวงพ่อละเอียด อินฺทวํโส วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

13. หลวงพ่อแย้ม ปิยวณฺโณ วัดตะเคียน จ.นนทบุรี

14. หลวงพ่อเก๋ ถาวโร วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี

15. หลวงพ่อเพิ่ม อตฺทีโป วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา

16. หลวงพ่อสงัด ปญฺญาวุโธ วัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง

17. หลวงปู่ดี จตฺตมโล วัดพระรูป จ.สุพรรณ

18. หลวงปู่นิล อุปฺสโม วัดเขาเข็มทอง จ.นราธิวาส

19. หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี

20. หลวงพ่อท้วม เขมจาโร วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี

21. หลวงพ่อเฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา

22. หลวงพ่อรวย ปาตาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

23.หลวงพ่อหล่อ วัดคันลัด

24.หลวงพ่อเอียด วัดพิกุลทอ

2’5.หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม

26.หลวงพ่อดำรงค์ วัดเขาปฐวี

27.หลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

28.หลวงพ่อเงิน วัดถ้ำน้ำ

29.หลวงพ่อทองสุข วัดเขาตะเครา

30.หลวงพ่อไพโรจน์ วัดวังพงศ์

31.หลวงพ่อสมชาติ วัดหนองยายอ่วม

32.หลวงพ่อฟ้าลิขิต วัดเขาบัลลังก์

33.หลวงพ่อสมศักดิ์ วัดโสธรวราราม

34.หลวงพ่อปู่ใน วัดบรรหารแจ่มใส

35.หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก

36.หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม

37.หลวงพ่อพล วัดหนองยายหุ่น

38.หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส

39.หลวงพ่อพร วัดดอนยายหอม

40.หลวงพ่อเพี้ยน วัดตุ๊กตา

41.หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี

42.หลวงพ่อบุญช่วย วัดเทพประสิทธิ์

43.หลวงปู่นะ วัดปทุมธาราม

44.หลวงพ่อบุญชุบ วัดนางพญา

45.ครูบาพรหมเณศวร, ฯลฯ เป็นต้น
ราคาเปิดประมูล75 บาท
ราคาปัจจุบัน95 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลส. - 17 ส.ค. 2562 - 14:08.19
วันปิดประมูล จ. - 26 ส.ค. 2562 - 14:35.29 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
9aaa9 (6683) (-1) 101.108.53.228
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 95 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
95 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 25 ส.ค. 2562 - 14:35.29
กำลังโหลด...
Top