*เหรียญเจริญยศ วัดราชประดิษฐ์ฯ พิมพ์นิยมสุด*

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520

*เหรียญเจริญยศ วัดราชประดิษฐ์ฯ พิมพ์นิยมสุด*

*เหรียญเจริญยศ วัดราชประดิษฐ์ฯ พิมพ์นิยมสุด* *เหรียญเจริญยศ วัดราชประดิษฐ์ฯ พิมพ์นิยมสุด*
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง *เหรียญเจริญยศ วัดราชประดิษฐ์ฯ พิมพ์นิยมสุด*
รายละเอียดเสนอเหรียญปั๊มพัดยศ...เจริญยศ...ปี๒๕๑๕ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กทม. เนื้อกะไหล่ทอง...
... พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาวัดราชประดิษฐ์ฯ ขึ้นเมื่อวัน๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๐๗... และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นับเป็นศุภวาระมงคลวโรกาสที่วัดราชประดิษฐ์ฯ ได้สถิตสถาพรมีอายุ ครบ ๑๐๘ ปี หากเป็นคนก็จะเรียกว่ามีอายุครบ ๙ รอบนักษัตร พอดี....ครั้งนั้น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ฯ (ทิม อุฑาฒิมมหาเถร) อ่านว่า “อุดาทิมะมะหาเถระ” เจ้าอาวาสในขณะนั้นเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมปาโมกข์” ได้ประชุมปรึกษาหารือพระภิกษุและสามเณรทั้งวัด โดยต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดงานสมโภชตามโบราณราชประเพณีประกอบกับวัดราชประดิษฐ์ฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก จึงได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้งานสมโภชครบ ๑๐๘ ปี ครั้งนี้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกันน้ัน พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีอีกด้วย... โดยทางวัดได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕.. และมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) สมโภชพระอารามหลวงที่มีอายุครบ ๑๐๘ ปี
(2) สมโภช “พระนิรันตราย” องค์ประจำวัด ซึ่งรัชกาลที่๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานประจำวัดธรรมยุตตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ สมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งองค์ของวัดราชประดิษฐ์ฯ นี้มีหมายเลขลำดับที่๑๔.. และต่อมาได้ถูกโจรใจบาปทำการโจรกรรมไป แต่ไม่นานนักก็ติดตามกลับคืนมาได้โดยฝีมือของตำรวจภายใต้การควบคุมของ พล.ต.ต.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น ผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)
(3) จัดสร้าง “พระนิรันตราย” (ขนาดบูชา) พร้อม “พระกริ่งนิรันตราย” และ “พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช (สา)” หรือ “พระกริ่งโสฬส รุ่น ๒” (รุ่น แรกสร้างเมื่อครั้งจัดงานสมโภชครบ ๑๐๐ ปี เมื่อพ.ศ.๒๕๐๗).. นอกจากนั้นยังมี “เหรียญนิรันตราย” อีก 2 แบบคือ “พัดยศ” หรือ “เจริญยศ” และแบบ “เสมา” หรือ “เจริญลาภ” รวมทั้ง “พระกริ่งนิรันตรายขนาดเล็ก” และ “พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔” พร้อม “ล็อกเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ขณะทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่ “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ฯ”... เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปสักการบูชาโดยรายได้นำบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐ์ฯ ที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ..
...สำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นทางคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม)” เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมปาโมกข์” เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองหัวหน้าคณะปฏิวัติในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยกราบบังคมทูลอัญเชิญเชิญเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเสด็จฯ เททองหล่อ “พระนิรันตราย” (ขนาดบูชา) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ จำนวน 908 องค์ ตามจำนวนสั่งจอง...จากนั้นจึงนำทองชนวนที่เหลือจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเททองไปจัดสร้าง “พระกริ่งนิรันตราย ทั้งพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก, พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราชสา (กริ่งโสฬส)” และ “เหรียญพระนิรันตราย” ทั้งสองแบบ ดังกล่าวข้างต้นอย่างละ 50,000 องค์ เท่ากันยกเว้น “พระบรมรูปรัชกาลที่๔” ประทับยืนแบบเดียวกับองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ใน ปราสาทพระจอมเกล้า (ปราสาททรงพระปรางค์) สร้างจำนวน 108 องค์ และ “ล็อกเกต” จำนวนหลักร้อยเช่นกัน..
...ซึ่งหลังการสร้างวัตถุมงคลเสร็จแล้วได้จัดทำพิธีพุทธาภิเษก และ มังคลาภิเษกภายในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์ฯ ระหว่างวันที่๑๖-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕.. รวม ๙ วัน ๙ คืน ซึ่งตรงกับช่วงวันสถาปนาวัดพอดี โดยนิมนต์พระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณในขณะนั้นทั่วพระราชอาณาจักร เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก คืนละ ๑๒ รูป รวมทั้งหมด ๑๐๘ รูป เท่ากับอายุของวัดราชประดิษฐ์ฯ ทุกประการ..
...โดยพระคณาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณได้แก่ ..หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง..., หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี..., หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่(ปกติแล้วหลวงปู่ทิมจะไม่ออกจากวัดละหารไร่ไปร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่อื่น ๆ โดยเด็ดขาด จึงนับว่าพิธีในครั้งนี้เป็นกรณีที่พิเศษจริง ๆ โดยมีภาพถ่ายยืนยัน)... หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า..., หลวงปู่ดู่ วัดสะแก..., หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช..., หลวงพ่อโชติ (ระลึกชาติ)..., หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกองเพล..., หลวงปู่เทศก์ วัดหินหมากเป้ง..., หลวงปู่จันทร์ วัดเลยหลง..., หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม..., หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่..., หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์..., หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง..., หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง..., หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง..., หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด... ฯลฯ. เป็นต้น.
..เหรียญนี้ พิมพ์พัดยศ นิยมกว่าแบบเสมา...หรือ เรียกว่า..เหรียญเจริญยศ และ เหรียญเจริญลาภ....บล๊อคนิยมวงเดือนด้านล่าง ๑๐๘ปี และ ๕แตก ตรงพศ.๒๕๑๕....สภาพสวยเก็บเดิมๆ กะไหล่ทองเต็มๆ แต่มีคราบเก่าบ้าง แต่ล้างออกครับ ..นับเป็นวัตถุมงคลในทำเนียบที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวงของเราด้วยครับ...ในช่วงปีที่ผ่านมา ตอนชุดนี้แรงๆ เหรียญนี้เคยมีราคาสะสมในวงการ หลักหมื่นมาแล้วครับ...ปัจจุบันนี้ราคาลงมาให้เก็บสะสมได้ครับ...น่าสะสมกว่าพระเกจิยุคใหม่ๆอีกหลายๆรุ่นครับ...แนะนำเลยครับ...**ประกันแท้และพอใจครับ**..พันกว่าๆ
ราคาเปิดประมูล550 บาท
ราคาปัจจุบัน1,250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 28 ก.พ. 2555 - 15:56.34
วันปิดประมูล พฤ. - 15 มี.ค. 2555 - 12:16.52 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
B-P (3117) 110.168.236.135
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
650 บาท อ. - 13 มี.ค. 2555 - 09:48.00
750 บาท อ. - 13 มี.ค. 2555 - 09:48.03
850 บาท พ. - 14 มี.ค. 2555 - 12:08.09
950 บาท พ. - 14 มี.ค. 2555 - 12:08.13
1,050 บาท พ. - 14 มี.ค. 2555 - 12:10.23
1,150 บาท พ. - 14 มี.ค. 2555 - 12:16.47
1,250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 14 มี.ค. 2555 - 12:16.52
กำลังโหลด...
Top